25 stycznia 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

Posiedzenie Społecznej Rady ds. Funkcjonowania i Rozwoju Muzeum Borów Tucholskich

2 min read
17 października Społeczna Rada ds. Funkcjonowania i Rozwoju Muzeum Borów Tucholskich dyskutowała o programie muzeum na przyszły rok, o wynikach ankiety przeprowadzonej wśród odwiedzających oraz o planach przebudowy i remontu siedziby tej instytucji.

Ustalono, że Historyczny Pochód Borowiaków powinien zostać na stałe wpisany do kalendarza imprez organizowanych przez Muzeum, a środki przeznaczane przez powiat na organizację tej imprezy znajdą się w jego budżecie. Będą czynione starania, by Pochód stał się integralną częścią Dni Borów Tucholskich, pozostawiając sobotnie popołudnie jako termin jego realizacji.
Wyniki ankiety przeprowadzonej wśród odwiedzających Muzeum zaskoczyły członków Rady. Bardzo dobry odbiór tej instytucji – pomimo problemów lokalowych i technicznych – przerósł oczekiwania, największe zdziwienie wzbudził jednak zachwyt nad wymagającą pilnego odnowienia kolekcją zwierząt i informacji o nich. Rada dyskutowała o dobrych i złych stronach prezentacji multimedialnej i sposobach na wzbogacenie dzięki niej obecnej ekspozycji.
Omawiano rolę Muzeum Borów Tucholskich jako centrum wiedzy i swoisty drogowskaz, kierujący turystów w inne ciekawe miejsca: do izb tradycji, na wystawy, do sklepów z wyrobami twórców ludowych i rzemieślników. Omawiano też ew. funkcję turystyczną dworca po jego przebudowie, w tym zakresie niezbędne jednak byłoby poznanie szczegółowych planów zagospodarowania tego obiektu i skoordynowanie ich z pozostałymi działającymi na terenie naszego powiatu instytucjami.
Jeden z zaproponowanych przez Członków Rady scenariuszy przewidywał zapewnienie Muzeum Borów Tucholskich osobowości prawnej i powołanie na jego bazie nowej instytucji kultury. Do tego celu niezbędne byłoby jednak powiększenie dostępnego na działalność metrażu. W związku z ograniczeniami stawianymi przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nie jest to możliwe przez przebudowę istniejącego budynku, dlatego też pod rozwagę poddawano inne sposoby na zwiększenie powierzchni ekspozycyjnej i wystawowej. W tym zakresie nie można jednak wykonywać pochopnych działań, gdyż jest to kwestia strategiczna dla funkcjonowania i rozwoju Muzeum Borów Tucholskich.
Kolejne posiedzenie Rady zaplanowane jest jeszcze w listopadzie tego roku, gdyż nie wystarczyło czasu na omówienie wszystkich ważnych kwestii, które pojawiały się w dyskusji.


tucholski.pl

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook