30 lipca 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNO INFORMACYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

Powiat popełnia wielki błąd?

3 min read

Zarząd Powiatu Tucholskiego ogłasza I-sze przetargi ustne nieograniczone na zbycie 28 działek z nieruchomości gruntowej położonej w Tucholi, zapisanej w księdze wieczystej KW nr BY1T/00017750/8 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tucholi, stanowiącej własność Powiatu.

Na podstawie art. 37 ust.1, art. 38 i art. 40 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. z 2010r. Dz.U.Nr 102, poz.651 ze zm.), oraz na  podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 – w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz.U. z 2004r, Nr 207, poz. 2108 ze zm./ Zarząd Powiatu Tucholskiego ogłasza I-sze przetargi ustne nieograniczone na zbycie 28 działek.

Działki przeznaczone do zbycia przeznaczone są na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Dla terenu tego obowiązują ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Rudzki Most II obejmujące część obrębu Tuchola. Teren w/w działek oznaczony jest symbolem 25 MN, 26MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Dopuszcza się lokalizację na poszczególnych działkach jednego wolno stojącego budynku mieszkalnego, wysokość budynku nie może przekraczać9,0 m, do dwóch kondygnacji nadziemnych, dachy dwu lub wielospadowe o nachyleniu połaci od 25 do 45 stopni. Plan dopuszcza możliwość budowy jednego wolnostojącego budynku gospodarczo – garażowego, którego wysokość nie może przekroczyć6,0 m.  Dopuszcza się możliwość scalania działek budowlanych z uwzględnieniem zachowania linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu i sposobie zagospodarowania.

Przetargi na zbycie w/w działek odbędą się w dniu 10 kwietnia 2013r. (środa),
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Tucholi , ul. Pocztowa 7, pokój nr 312 (III piętro)

___________________________________

Więcej o tej sprawie odnajdziemy TUTAJ 

___________________________________

Sytuacja stanu finansów Powiatu Tucholskiego jest powszechnie znana i jako żywo przypomina tonącego Titanica, który właśnie łamie się wpół. Co najdziwniejsze z wraku ubył tylko jeden rozbitek, reszta załogi wsłuchana w ostatnie nuty okrętowej orkiestry, trwa na posterunku, podejmując kolejne złe decyzje. Rodzą się różne pomysły, przeróżne próby ratowania tego, co zostało. Już za chwilę może się okazać, że z majątku powiatu pozostały tylko… wspomnienia.

Sprzedaż działek? Zdumiewający pomysł, biorąc pod uwagę to, że wielkość działek jest mikroskopijna, a ceny kształtują się w okolicach 50 000 złotych, ewentualny przychód z ich sprzedaży (nic z tego nie będzie, to najgorszy z możliwych czas na zbycie wszelkich nieruchomości) będzie niewspółmierny do potrzeb. Zadajemy kolejny już raz proste pytanie: czy obecny zarząd chce już wyłącznie przetrwać do końca kadencji, pozostawiając ten „cuchnący, finansowy pasztet” następcom? W kwestii finansów powiatu cud się nie zdarzy, potrzeba czegoś więcej, niż półśrodków. Wyzbycie się gruntów, to najgorszy z możliwych pomysł, to jakby sprzedaż najlepszych terenów inwestycyjnych, które przy umiejętnej polityce perspektywicznej, mogą przynieść krocie! Szansą dla powiatu jest napływ biznesu. Stworzenie specjalnej strefy ekonomicznej, to dobra droga, jednak podpisanie zaledwie listu intencyjnego w tej sprawie (strefa przemysłowa), to zwyczajna kurtuazja, która nie zapełni portfeli mieszkańców tutaj i teraz.

Może warto wznieść się na wyżyny intelektu i przeanalizować sprawę raz jeszcze, by nie obudzić się z ręką w nocniku?

(m.)
Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook