27 lipca 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNO INFORMACYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

Powiat Tucholski otrzyma kolejną dotację?

2 min read

20 grudnia odbędzie się  XXXV sesja Rady Gminy Śliwice. Podczas jej obrad rozpatrywany będzie punkt, który dotyczy dotacji, którą od Śliwic prawdopodobnie otrzyma Powiat Tucholski,  który ma na najbliższe lata ścisłe określoną rolę – BANKRUTA!

Co oczywiste „Titanicowi” vel powiatowi już dawno skończyły się argumenty w postaci finansów i nie ma wyjścia, trzeba brnąć dalej, aby na końcu godnie spocząć na dnie. Statek jak statek, ale szkoda załogi – majtków, którzy na co dzień wykonują swoje obowiązki na rzecz obywatela. jak im nie zapłacą, będzie bieda. Czy aby przetrwać kolejne kilka sekund w lodowej kipieli, przyda się wsparcie od ościennej gminy, która także ledwie wiąże koniec z końcem? Ciekawa sprawa, choćby z tego powodu, że Urząd Gminy w Śliwicach „zapomniał” opublikować materiały sesyjne, skupiając się w Biuletynie Informacji Publicznej wyłącznie na …zajawce, której w żaden sposób nie można wiązać z jawnością informacji dla obywatela, bo zwyczajnie jej nie ma!

Sesja rozpoczyna się o 11:00, oczywiście 20 dnia grudnia.

Porządek obrad:

1. Otwarcie.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

5. Sprawozdanie z realizacji uchwał.

6. Sprawozdanie Wójta z realizacji zadań wykonywanych w okresie między sesjami.

7. Odpowiedzi Wójta na interpelacje składane przez radnych na obradach poprzedniej sesji Rady Gminy.

8. Realizacja planu pracy Rady Gminy Śliwice:

a) przyjęcie sprawozdań z działalności Komisji Gminy Śliwice,

b) informacja sołtysów o wydatkowaniu środków finansowych przyznanych Radom Sołeckim:

9. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji o pracy Komisji w okresie między sesjami.

10. Wnioski i interpelacje składane przez radnych.

11. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) uchwalenia budżetu Gminy Śliwice na 2014 rok,

b) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śliwice na 2013 r.,

c) Dokumentprzyjęcie harmonogramu pracy Rady Gminy Śliwice na 2014 rok (245.1 KB),

d) Dokumentprzyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Śliwice na 2014 rok (512.8 KB),

e) Dokumentzatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok (257.5 KB),

f) dotacja dla Powiatu Tucholskiego, (AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!)

g) Dokumentwyrażenia zgody na wykup nieruchomości (172.7 KB),

h) Dokumentwyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (178.3 KB).

12. Zapytania i wolne wnioski.

13. Odpowiedzi na interpelacje składane przez radnych.

14. Zamknięcie obrad sesji.

Jest niewykluczone, że odwiedzimy z kamerą piękne Śliwice, aby zarejestrować kilka sesyjnych dziwów.

___________________________

(red)

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook