25 października 2020

Powiat w sprawie gabinetu lekarskiego Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. B. Nowodworskiego w Tucholi

2 min read

Starostwo  w sprawie  wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu nieruchomości Powiatu Tucholskiego.

Powiat   Tucholski   jest   właścicielem   zabudowanej  nieruchomości  położonej w Tucholi przy ul. Pocztowej 8A. Nieruchomość ta oddana została w trwały zarząd Zespołowi Szkół Ogólnokształcących im. B. Nowodworskiego w Tucholi. Pomieszczenia gabinetu lekarskiego   użytkowane były na podstawie umowy dzierżawnej zawartej na okres od 1 lutego 2011 r. do 31 grudnia 2013 r., od 2 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. oraz 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2018 r.

Z  związku z tym ,iż  przedmiotowa umowa dzierżawy wygasa  dotychczasowy dzierżawca   wystąpił z  wnioskiem do  Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Tucholi o zawarcie kolejnej umowy najmu na okres do 31 grudnia 2021 roku. Zgodnie z art.43 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r.  poz. 2204 z póź. zm.) jednostka organizacyjna ma prawo korzystania z nieruchomości oddanej w trwały zarząd, a w szczególności do oddania nieruchomości lub jej części w najem, dzierżawę albo użyczenie (…) za zgodą właściwego organu, przy czym zgoda  jest  wymagana  również,  gdy  po  umowie  zawartej  na  czas  oznaczony  strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

Organem właściwym do wyrażenia zgody na najem nieruchomości jest Rada Powiatu Tucholskiego w myśl art.12 pkt 8 lit.a) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz 12 ust.4 Uchwały Nr XXXVI/226/2001 Rady Powiatu Tucholskiego w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata zmienionej Uchwałą Nr XII/104/2007 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 27 grudnia 2007r.

Sprawa stanie przed radnymi podczas najbliższej sesji Rady Powiatu i zostanie pozytywnie zaopiniowana.


(red.)

 

 

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook