2 grudnia 2020

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

Powiatowy konkurs na ratownictwo i ochronę ludności

2 min read
Zarząd Powiatu Tucholskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych w 2019 roku związanych z realizacją zadań samorządu powiatowego w zakresie działań na rzecz ratownictwa i ochrony ludności

Konkursem objęte są zadania  w zakresie działań na rzecz ratownictwa i ochrony ludności. Zadania mogą być wykonywane poprzez realizację przedsięwzięć z zakresu:  zakupu wyposażenia i sprzętu służącego prowadzeniu działań z zakresu ratownictwa i ochrony ludności, popularyzacji ratownictwa i ochrony ludności poprzez organizację zawodów, imprez o charakterze rywalizacji sportowej, konkursów itp., organizację działań z zakresu ratownictwa i ochrony ludności angażujących mieszkańców wszystkich gmin powiatu realizowanych w formule partnerskiej.

Zadanie może być realizowane w formie niekomercyjnych przedsięwzięć o charakterze co najmniej powiatowym. Prosimy o zwrócenie uwagi na zgodność proponowanego zadania z rodzajem, zakresem i zasięgiem przewidzianym w konkursie. Oferty niezgodne z ogłoszeniem nie otrzymają dofinansowania!

Wnioskowana kwota dotacji nie może być wyższa niż 20.000 zł. 

Uprawnione podmioty mogą złożyć po 1 ofercie.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację ww. zadania w 2019 roku wynosi 20.000zł. 

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie ofert realizacji zadań wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. 2016 poz. 1300)

w terminie do 8 kwietnia 2019 roku do Starostwa Powiatowego w Tucholi,

ul. Pocztowa 7, 89-500 Tuchola.

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Starostwa Powiatowego w Tucholi (Punkt Obsługi Interesanta, parter).

Pełna dokumentacja konkursowa znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej: tutaj


Mat. nadesłane

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook