20 października 2020

Powiatowy Turniej Pierwszej Pomocy Przedmedycznej „Młody Ratownik” pod patronatem TOKiS – PRESS TV

3 min read

22 maja odbędzie trzecia edycja Powiatowego Turnieju Pierwszej Pomocy Przedmedycznej „Młody Ratownik”. Turniej jest skierowany do uczniów klas ósmych szkół podstawowych i klas trzecich gimnazjów powiatu tucholskiego.

Uczestnicy turnieju muszą wykazać się umiejętnością udzielania pierwszej pomocy w symulowanych sytuacjach zagrożenia. Głównym organizatorem jest Szkoła Podstawowa w Bysławiu, a współorganizatorami harcerze Hufca ZHP Tuchola oraz strażacy Ochotniczej Straży Pożarnej w Bysławiu.

Regulamin

III edycji Powiatowego Turnieju Pierwszej Pomocy Przedmedycznej

„Młody Ratownik”

Rok szkolny 2018/2019

 

 1. Organizator Turnieju:

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Bysławiu.

Współorganizatorzy:

 • Hufiec ZHP Tuchola im. Bohaterów Walk o Wolność Ziemi Tucholskiej.
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Bysławiu
 1. Do turnieju mogą przystąpić uczniowie klasy ósmej szkoły podstawowej oraz trzeciej gimnazjum.
 2. Turniej ma zasięg powiatowy.
 3. Turniej odbędzie się 22 maja (środa) 2019 roku. Rozpoczęcie nastąpi o godzinie 9:40
  w Szkole Podstawowej w Bysławiu (sala multimedialna – drugie wejście, w piwnicy)
  .
 4. Cele Turnieju:
 5. Wzmocnienie procesu edukacji młodzieży poprzez podniesienie poziomu wiedzy
  z zakresu udzielania pierwszej pomocy.
 6. Ujednolicenie standardów pierwszej pomocy nauczanych na lekcjach edukacji
  dla bezpieczeństwa.
 7. Kształtowanie postaw współzawodnictwa i współpracy w grupie.
 8. Nawiązanie i podtrzymanie kontaktów pomiędzy uczestnikami (uczniami), opiekunami.
 9. Zakres treści Turnieju:
 10. postępowanie na miejscu wypadku (bezpieczeństwo);
 11. umiejętność powiadamiania służb ratunkowych;
 12. ewakuacja poszkodowanego;
 13. rozpoznanie i postępowanie z powstałymi ranami i urazami;
 14. pomoc w przypadku: zasłabnięcia, omdlenia, zadławienia, upadku z wysokości, amputacji, ciała obcego w ciele, utraty przytomności, porażenia prądem, oparzenia termicznego
  i chemicznego (ciała, przełyku lub oka), złamania kości i uszkodzenia stawów, zażycia środków odurzających;
 15. wykonanie resuscytacji krążeniowo – oddechowej u dorosłych i dzieci (także
  z wykorzystaniem defibrylatora AED);
 16. inne sytuacje wymagające udzielenia pierwszej pomocy.
 17. Założenia organizacyjne:
 18. Szkołę w Turnieju może reprezentować tylko jedna drużyna składająca się z czworga uczniów tworzących Zespół.
 19. Każdy zawodnik musi posiadać przy sobie ważną legitymację szkolną.
 20. Kapitanem Zespołu jest jeden z zawodników wyznaczony przez zespół.
 21. Turniej jest jednoetapowy.
 22. W czasie trwania Turnieju uczestnicy wykonują czynności ratownicze na stacjach.
 23. Zespoły są zobowiązane do posiadania własnych materiałów opatrunkowych oraz rękawiczek ochronnych. Przed przystąpieniem do działania na kolejnych stacjach zawodnicy, z własnych zapasów, mogą uzupełnić posiadaną apteczkę pierwszej pomocy.

Nie wolno używać zawodnikom sprzętu medycznego (m.in. fabrycznie wykonanych kołnierzy do unieruchamiania szyjnego odcinka kręgosłupa, innych gotowych unieruchomień – np. szyn, łupek, zestawów próżniowych, aparatów do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, zestawów do tlenoterapii, ssaków, specjalistycznych opatrunków wielowarstwowych lub nasączonych środkami leczniczymi itp.). W razie użycia przez zawodników sprzętu medycznego sędziowie nie będą punktować czynności wykonanych przy pomocy tego sprzętu.

 1. Na stację wraz z zawodnikami może wejść opiekun, który pełni role obserwatora.
 2. Organizatorzy Turnieju nie zwracają uczestnikom ani delegujących ich jednostkom kosztów poniesionych w związku z udziałem w Turnieju.
 3. Organizatorzy Turnieju nie zapewniają ubezpieczenia NW uczestnikom Turnieju. Obowiązek ten spoczywa na delegujących zespoły jednostkach organizacyjnych.
 4. Oceny czynności ratowniczych zawodników dokonują sędziowie na poszczególnych stacjach. O zwycięstwie decyduje uzyskanie największej łącznej liczby punktów zdobytych na bazach.
 5. Turniej odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
 6. Aby wziąć udział w Turnieju należy przesłać wypełnioną elektronicznie kartę zgłoszenia
  na adres: turniej.mlody.ratownik@gmail.com w nieprzekraczalnym terminie
  do 5 kwietnia 2019 roku oraz dostarczyć Organizatorom w dniu Turnieju oświadczenia
  o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i na wykorzystanie wizerunku.
 7. Kartę zgłoszenia należy pobrać ze strony http://spbyslaw.edu.pl/ w zakładce:
  Nasza szkoła/Aktualności/Turniej Pierwszej Pomocy Przedmedycznej “Młody Ratownik”/Karta zgłoszenia.
 8. Oświadczenie należy pobrać ze strony http://spbyslaw.edu.pl/ w zakładce:
  Nasza szkoła/Aktualności/Turniej Pierwszej Pomocy Przedmedycznej “Młody Ratownik”/Oświadczenie.
 9. Ogłoszenie wyników Turnieju oraz uroczyste wręczenie nagród i dyplomów odbędzie się
  w dniu konkursu.

Zapraszamy do udziału w Turnieju

Organizatorzy

Z naszego archiwum.


(red.)

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook