28 listopada 2020

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

Powraca temat ZOL-i w naszym województwie

3 min read

W Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego są fundusze na rozbudowę infrastruktury i rozwój usług społecznych służących osobom, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają stałej opieki. Środki trafiają między innymi na tworzenie i rozbudowę zakładów opiekuńczo-leczniczych, wsparcie dla niesamodzielnych seniorów oraz granty na organizację opieki domowej. W planach jest także utworzenie ośrodków koordynujących tego rodzaju usługi.

– Opieka nad osobami potrzebującymi długoterminowej opieki i wsparcia medycznego to wyzwanie współczesności. Chcemy, by usługi społeczne w naszym regionie były świadczone w nowoczesnym standardzie, w warunkach możliwie najbardziej zbliżonych do domowych. Uruchomiliśmy szereg narzędzi, które pozwolą rozwinąć sieć profesjonalnych usług w tym zakresie – tłumaczy marszałek Piotr Całbecki.

 

Część realizowanych właśnie projektów dotyczy inwestycji w infrastrukturę. Wsparcie trafia między innymi na rozbudowę i modernizację zakładów opiekuńczo-leczniczych – placówek udzielających całodobowych świadczeń zdrowotnych na rzecz osób, które przebyły fazę leczenia szpitalnego, jednak wciąż potrzebują stałego nadzoru lekarskiego oraz profesjonalnej pielęgnacji i rehabilitacji. Dzięki wsparciu z RPO nowe pawilony zakładów opiekuńczo-leczniczych powstaną w Browinie w gminie Chełmża oraz Tucholi. Nowe ZOL-e będą też działać przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Popiełuszki we Włocławku oraz budynku szpitala w Strzelnie (więcej).

Z myślą o pacjentach wymagających opieki długoterminowej w regionie powstanie wkrótce pięć Centrów Koordynacji Opieki Medycznej – placówek odpowiedzialnych za funkcjonowanie Dziennych Domów Opieki Medycznej, czyli instytucji dedykowanych pacjentom bezpośrednio po przebytej hospitalizacji, których stan zdrowia wymaga wzmożonej opieki. Centra będą też zajmować się organizacją opieki domowej (więcej).

W planach jest także utworzenie Centrum Wsparcia Informacyjnego i Koordynacyjnego w sąsiedztwie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu. Bliscy osób chorych i niesamodzielnych seniorów otrzymają w centrum wsparcie psychologiczne i pomoc prawną, uzyskają też informację o przysługujących im świadczeniach oraz działających regionie wyspecjalizowanych instytucjach pomocowych i opiekuńczych. Placówka pomoże rodzinom, które opiekują się chorymi w domach w uzyskaniu praktycznej wiedzy na temat technik pielęgnacji i rehabilitacji oraz podstawowej obsługi sprzętu medycznego, będzie też prowadzić wypożyczalnię sprzętu (więcej).

Wsparcie na organizację opieki domowej dostępne jest także w formie grantów w ramach marszałkowskiego budżetu obywatelskiego. Chodzi między innymi o tworzenie klubów samopomocy świadczących usługi opiekuńcze i asystenckie dla osób niesamodzielnych. Środkami na realizację tego typu projektów dysponują lokalne grupy działania (więcej).

Pomoc w organizacji opieki nad osobami niesamodzielnymi przewidują również projekty realizowane z myślą seniorach. Opiekun domowy, sieć wsparcia sąsiedzkiego, wolontariat opiekuńczy i wsparcie opieki rodzinnej to elementy wojewódzkiego pilotażowego program opieki senioralnej, realizowanego wspólnie przez kujawsko-pomorski oddział Polskiego Czerwonego Krzyża i Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej (więcej). Wsparcie z Regionalnego Programu Operacyjnego trafiło też między innymi na utworzenie 41 dziennych domów pobytu (więcej) oraz 10 centrów usług środowiskowych, których rolą jest pomoc w organizacji wsparcia opiekuńczego (więcej).

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego jest instrumentem realizacji polityki spójności Unii Europejskiej. Jego budżet składa się z dwóch komponentów – środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Więcej.


(red.)

kujawsko-pomorskie.pl

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook