27 października 2020

POWSTAŁ OBSZAR ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POWIATU TUCHOLSKIEGO

2 min read

15 października 2014 r. przedstawiciele wszystkich samorządów z terenu powiatu tucholskiego podpisali porozumienie dotyczące wspólnego przygotowania strategii niezbędnej do pozyskiwania środków z Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020.

Porozumienie w imieniu Powiatu Tucholskiego podpisała Starosta Tucholski Dorota Gromowska oraz Wicestarosta Wiktor Metkowski, a w imieniu poszczególnych gmin Burmistrz Tucholi Tadeusz Kowalski, Wójt Gminy Cekcyn Jacek Brygman, Wójt Gminy Gostycyn Jacek Czerwiński, Wójt Gminy Kęsowo Radosław Januszewski, Wójt Gminy Lubiewo Michał Skałecki, Wójt Gminy Śliwice Daniel Kożuch.

Porozumienie określa podstawowe zasady działania i zarządzania ORSG Powiatu Tucholskiego. Obszary te, obejmujące swoim zasięgiem całe województwo, są odpowiednikami ZIT-ów (Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych) w dużych miastach i mają na celu skoordynowanie inwestycji realizowanych na danym obszarze przez powiat, poszczególne gminy, przedsiębiorców i organizacje społeczne tak, by uzyskać jak najlepszy w skali całego powiatu efekt.

W dalszej części spotkania Andrzej Potoczek z Urzędu Marszałkowskiego przedstawił wstępny harmonogram dalszych prac oraz zakres pomocy, jaką samorządy otrzymają przy tworzeniu wspólnego dokumentu programowego. Powiat Tucholski może liczyć na wsparcie w postaci eksperta, który stanowić będzie łącznik pomiędzy Urzędem Marszałkowskim a lokalnymi samorządami. Na spotkaniu zapadła też decyzja o powierzeniu prowadzenia dalszych prac nad strategią ORSG Adamowi Stańczykowi z Biura PlanowaniaPrzestrzennego i Regionalnego w Bydgoszczy. Podpisanie stosownej umowy w tym zakresie (zakładającej solidarne finansowanie prac) planowane jest na środę 29 października br. – w ramach spotkania, na którym zaprezentowana będzie dotychczas sporządzona część diagnozy.

Przewidziane jest znaczne uspołecznienie prac nad planowaną strategią, by jak najlepiej uwzględnić w niej istone problemy mieszkańców Powiatu Tucholskiego. Z tego samego powodu w Komitecie Monitorującym zaplanowano udział przedstawicieli sektora społecznego i gospodarczego.

Wydział Promocji i Sportu

___________________

(red.)

http://www.tucholski.pl/

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook