22 stycznia 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020

2 min read

Do 31 października 2017 r.  można składać do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego wnioski na realizację w 2018 r. zadań w ramach „Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020”.

Program integracji realizowany jest w dziedzinach: edukacja, mieszkalnictwo, zdrowie, praca oraz  dziedzina komplementarna edukacja kulturalna. Zgodnie z „Informacją na temat zasad postępowania w sprawach dotyczących udzielenia w 2018 r. dotacji na realizację zadań w ramach Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020” wnioskodawcy składają wnioski do wojewody w następujących obszarach aktywności:

  • I obszar wsparcia – Kompleksowe działania na rzecz zwiększenia integracji społeczności romskiej o zasięgu lokalnym – projekty społeczne o charakterze interdyscyplinarnym (programy lokalne). Wnioski należy wypełnić przy pomocy aplikacji elektronicznej – załącznik  nr  2 do „Informacji”. Program lokalny powinien zostać opracowany zgodnie z wytycznymi znajdującymi się w pkt. 7.1. „Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020”;
  • II obszar wsparcia  – Małe granty. Zadania jednostkowe (interwencje) o zasięgu lokalnym (miasto-gmina) najczęściej dotyczące jednej dziedziny. Wnioski należy wypełnić przy pomocy aplikacji elektronicznej –  załącznika nr 1 do „Informacji”.

Wnioski o dofinansowanie zadań można składać osobiście w siedzibie Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy lub wysłać pocztą na adres: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy, Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, ul. Konarskiego 1-3, 85-950 Bydgoszcz. W przypadku wysłania wniosku pocztą tradycyjną  – nie decyduje data stempla pocztowego, a faktyczna data wpływu wniosku do urzędu. Wnioskodawcy składają wnioski (wniosek, kosztorys, wskaźniki) w dwóch egzemplarzach.

Szczegółowa informacja na temat zasad postępowania w sprawach dotyczących udzielenia w 2018 roku dotacji na realizację zadań w ramach „Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020” oraz arkusze kalkulacyjne do przygotowania wniosków o dofinansowanie są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji .


bydgoszcz.uw.gov.pl

Fot. Archiwum mrf.

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook