30 listopada 2020

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Tucholskiego na lata 2016-2020? Czy to są jakieś kpiny?

5 min read

Wydaje się, że Starostwo Powiatowe w Tucholi powinno być organem nadrzędnym dla wszystkich pozostałych lokalnych jednostek. Niestety, to mit. W rzeczywistości powiat to widoczny obraz wszelkich niemożności, innymi słowy, powiaty już dawno powinny zostać zlikwidowane z przyczyn oczywistych.

Jest ich bez liku (przyczyn), najważniejszą jest generowanie strat. Skoro jednak istnieją i wegetują,  jak pasożyty kosztem żywiciela (nas), wszystko pozostanie takim, jakim jest. Skuteczne zajmowanie się ochroną środowiska, to kolejne nieporozumienie, ponieważ powiat w rzeczywistości ma związane ręce. Wszelkie prognozy na zadane lata, to nic innego, jak niepotrzebne zużywanie papieru. Ochrona środowiska łączy się w świadomości wszystkich wyłącznie z jednym i słusznie – powszechnym śmieceniem. Od tego problemu wszystko się zaczyna i na nim wszystko się kończy, cała reszta to „dodatki”, łącznie ze mianami w środowisku i mordowaniem dzikich zwierząt, które traktuje się jak szkodniki (przymiarka do słynnej akcji pt. strzelanie do bobrów w gminie Śliwice, o czym już pisaliśmy).

Bory Tucholskie toną w śmieciach, Tuchola także, czyja to wina? Bezwzględnie nasza, dlatego wszyscy możemy zapobiegać, edukować społeczeństwo. Zapewne właśnie na tym polu starostwo tucholskie może się wykazać. Jednak, jak zmusić ludzi, aby nie byli ślepi i głusi ? To najważniejsze zadanie, które jest… niewykonalne! Łączy się to minimalną frekwencją w spotkaniach poświęconych ochronie środowiska. Ewentualną tubą stają się urzędnicy, którzy swoimi „kanałami” powinni trafić do  lokalnych społeczności. Czy robią to skutecznie? Nie, to pozbądźmy się ich, zastępując nowymi, chętnymi do pracy i kreatywnymi.

Tucholskie starostwo popełnia wiele błędów, najgorszym z nich jest tolerowanie śmieciarzy! Innymi słowy, ta jednostka stosuje rzecz niedopuszczalną: klasyfikuje sprawców wykroczeń przeciwko środowisku! Nic złego im się nie dzieje, nie ma grzywien, nie ma reakcji, są tylko słowa – to ludzie nietykalni, ci stoją ponad wszelkim prawem. Ci są najgorsi, mało tego, są wręcz gloryfikowani przez te same władze, które wciskają nam „ekologiczne kity”!

Szokujące? Owszem, posłużmy się jednym z przykładów.

TOKiS – PRESS sprawą nielegalnego wysypiska Hydrotoru zajmuje się od lat. Urzędnicy zarówno starostwa, gminy, jak również odpowiedzialne za ład i bezpieczeństwo służby są głuche i ślepe, bo są uzależnione od przełożonych. Co gorsze, istnieje społeczne przyzwolenie na ten stan, a mamy do czynienia z bombą o opóźnionym zapłonie. Kiedy jednak on nastąpi, zacznie się przerzucanie winy w chwili, gdy pojawią się ofiary, a pojawią się z całąZnalezione obrazy dla zapytania śmieci hydrotor tokis pewnością.

Czy starosta i podlegający mu urzędnicy są w stanie doprowadzić do sytuacji, aby okoliczne lasy zostały wysprzątane? Również nie, dlatego coraz częściej, bez poklasku i zachęty, okoliczni mieszkańcy sami przejmują inicjatywę. Tak, właśnie, organizują się spontanicznie i robią to, co do niech nie należy. Wspaniałe, jednak okazuje się, że wywiezienie zebranych śmieci przez jednostki za to odpowiedzialne, nie jest takie oczywiste.

Przykładów można mnożyć w nieskończoność, ale mamy do czynienia z inicjatywami oddolnymi z których władze nawet nie do końca zdają sobie sprawy. No, chyba, że dzieje się to przed wyborami, wtedy następuje zwrot o 180 stopni.

Dlatego inicjatywa, którą poznamy za chwilę, jest niepotrzebną, ponieważ niczego nie zmieni z wyjątkiem jednego –  ewentualni uczestnicy stracą swój czas, zostanie on zmarnotrawiony podczas jałowej dysputy, okraszonej herbatnikami, kawą i herbatą. Nawet na to nas nie stać!

Poznajmy szczegóły.

Zarząd Powiatu Tucholskiego

działając na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814) , art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 672 ze zm.) oraz art. 29, ar. 30, art. 39, art. 40, art. 46, art. 53 i art. 54 ust. 2ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) ,

informuje

o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko przed przyjęciem dokumentów pn.: Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Tucholskiego na lata 2016-2020 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

Zainteresowani mieszkańcy naszego Powiatu mogą zapoznać się z powyższymi dokumentami. 

Są one dostępne w siedzibie Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7a, w Wydziale Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Zasobami Przyrody, pokój nr 2 oraz na stronie internetowej: http://www.bippowiat.tuchola.pl/ w zakładce: Programy i strategie. 

Uwagi i wnioski, które zostaną przeanalizowane można składać w terminie
od 02 września 2016 r. do 23 września 2016 r.:

– elektronicznie na adres e-mail: przyroda@tuchola.pl, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym,

– pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe w Tucholi, ul. Pocztowa 7, 89-500 Tuchola ,

– ustnie do protokołu w Wydziale Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Zasobami Przyrody, pokój nr 2, w godzinach od 7.30 do 15.00.

Uwagi i wnioski złożone po upływie wskazanego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Zarząd Powiatu Tucholskiego.

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Tucholskiego
Michał Mróz

Istnieje tylko jedna metoda ochrony środowiska – natychmiastowe wzięcie się do uczciwej roboty, na co potrzeba środków i ludzi. Powiat ma ludzi lub może ich zatrudnić, niestety, nie ma na to środków, chyba, że wyżebrze je ze środków unijnych w postaci kolejnych projektów, konkursów, które są jedyną drogą wyjścia. Właśnie w ten sposób zabito w Polakach przedsiębiorczość.  Bez dotacji nie potrafimy już zrobić jednego rozsądnego kroku.

Powiat Tucholski jest niewydolny, reanimowanie go programami naprawczymi w majestacie prawa jest jak łatanie „posiekanego” kulami karabinowymi pontonu, który i tak zatonie. Potrzeba radykalnych cięć. Trwanie poprzez oszczędności, należy zacząć od obcięcia diet tzw. elitom, nie o połowę, a o 3/4, jeżeli nie przyjmą tej sugestii, należy je natychmiast odwołać. Do tej chwili nie zasługują na pełne wynagrodzenie. Łatanie dziur budżetowych wyprzedażą naszego majątku za bezcen jest niedopuszczalne i przeciąga tylko agonię, pogrążając nieświadomych mieszkańców.

Ten powiat musi zbankrutować, to tylko kwestia czasu, a debatowanie o planach ochrony środowiska do aż 2020 roku jest zwyczajnie śmieszne. Papier jest tworzywem wdzięcznym, przyjmie każdą głupotę, ale i za tę zapłacimy wyłącznie my!

___________________

(mrf.)

Fot. wiadomosci.radiozet.pl

 

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook