8 maja 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNO INFORMACYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

PROWADZENIE PUNKTU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ – KONKURS OFERT

2 min read
Powiat Tucholski ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Tucholskiego w 2017 roku.

Konkurs ma na celu wyłonienie organizacji pozarządowej, prowadzącej działalność pożytku publicznego, która podejmie się wykonania zadania polegającego na prowadzeniu punktu nieodpłatnej pomocy prawnej (w rozumieniu art. 8 ust 2 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1255) zwanej dalej ustawą, na terenie Powiatu Tucholskiego w 2017 roku.
Wyłoniony w drodze otwartego konkursu ofert podmiot zobowiązany będzie do realizowania zadania zgodnie z przepisami ustawy. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie, o którym mowa w art. 4 ust.1 pkt. 1b ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 239, poz. 395).

Na realizację zadania planuje się przeznaczyć dotację w wysokości 60 722 zł brutto.

Oferty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w terminie do 17 listopada 2016 r. do godz.15.30 pod adres: Starostwo Powiatowe w Tucholi ul. Pocztowa 7, 89-500 Tuchola. Decyduje data wpływu do Urzędu ( nie data stempla pocztowego). W ofercie należy wpisać nazwę zadania: „Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Tucholskiego w 2017 roku”.

Szczegółowych informacji o konkursie udziela Sekretarz Powiatu Tucholskiego p. Maciej Korda, tel. (52)5590708.

Ofertę realizacji zadania należy sporządzić według załączników, które są do pobrania na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Tucholskiego.

__________________

tucholski.pl

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook