nie. Sie 9th, 2020

Przebudowa drogi gminnej w Adamkowie

1 min read

30 lipca 2020 r. nastąpiło podpisanie umów z wykonawcą robót drogowych firmą Usługi Ogólnobudowlane Marbruk Marcina Kwiatkowskiego na zadania „przebudowy drogi gminnej w Adamkowie” (kwota zamówienia publicznego 298 759, 74 zł) oraz „przebudowy drogi gminnej nr 010423 C ulica Pamiętowska w Kęsowie” (kwota zamówienia publicznego 270 341,43 zł).

Przedsięwzięcia uzyskały 70 % wsparcie z Funduszu Dróg Samorządowych. Ostateczny termin zrealizowania obu zadań to 30 kwietnia 2021 r.


Gm. Kęsowo FB

Please follow and like us:

Dodaj komentarz