19 stycznia 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

Gmina Lubiewo. Nowe umowy RPO i PROW

1 min read

Fot. Mikołaj Kuras

18.02.2020 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu odbyło się uroczyste podpisanie umów RPO i PROW. Dotacje na inwestycje w infrastrukturę wodno-ściekową otrzymała również Gmina Lubiewo na projekt pn.: ,,Przebudowa i remont istniejących przepompowni ścieków na terenie Gminy Lubiewo”.

Przedmiotem projektu są prace budowlane i remontowe w zakresie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Lubiewo.Beneficjentem projektu jest Gmina Lubiewo. Warto jednakże zaznaczyć, że ze względu na charakter inwestycji, do ostatecznych beneficjentów należy zaliczyć mieszkańców, gdyż to oni najbardziej zyskają na realizacji inwestycji objętej niniejszym wniosku. Projekt będzie realizowany w Gminie Lubiewo.Głównym problemem zidentyfikowanym na terenie objętym projektem jest zły stan infrastruktury technicznej. Głównym celem realizacji projektu jest poprawa stanu infrastruktury technicznej na terenie aglomeracji Lubiewo.

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje realizację następujących działań:

  • 1. Przebudowa i remont istniejących przepompowni ścieków,
  • 2. Promocję projektu.

Całkowita wartość projektu to 423.915,49 zł, z czego 292.949,72 zł stanowi kwotę dofinansowania w ramach Działanie 4.3 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej, Schemat: Inwestycje w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w polityce terytorialnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Dofinansowanie obejmuje 80% wartości inwestycji netto.


(red.)

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook