sob. Lut 29th, 2020

Telewizyjno – Filmowa Agencja Promocyjna

„Przebudowa ul. Okrężnej z łącznikami i częścią ul. Krótkiej w Bysławiu wraz z budową kanalizacji deszczowej, gmina Lubiewo”

1 min read

Od czerwca 2016 r. trwają prace drogowe związane z przebudową ul. Okrężnej  i części ul. Krótkiej w Bysławiu. Termin realizacji tego zadania został ustalony na koniec listopada br.Wykonanie inwestycji powierzono firmie wybranej w przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego – Przedsiębiorstwu Wielobranżowemu SOLO Tomasz Koczyński z siedzibą w Tucholi.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje budowę nawierzchni ulic, zjazdów i chodnika z kostki betonowej oraz img_20161017_143529 budowę kanalizacji deszczowej.

Firma wykonała już kanalizację deszczową wraz z montażem separatorów koalescencyjnych oraz podbudowę. Obecnie trwają prace związane z ułożeniem kostki brukowej. Przewidziane jest także wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.

Koszt robót budowlanychwynosi497 779,61 zł brutto. Gmina Lubiewo pozyskała dofinansowanie na realizację tego zadania w wysokości 314 940,00 zł ze środków
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020w ramach działania  ,,Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”. Pozostałą kwotę stanowią środki z budżetu gminy.

________________

(red.)

Mat. nadesłane.