15 stycznia 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

Przebudowa ulicy Gołębiej, Kruczej, Parkowej i części ulicy Zielonej wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej w miejscowości Tuchola, gmina Tuchola

4 min read

W dalszym ciągu pozostajemy na terenie Rudzkiego Mostu, ale teraz zajmijmy się zmianami, które czekają na mieszkańców ulic: Gołębiej, Kruczej, Parkowej i części ulicy Zielonej.

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa nawierzchni wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej na osiedlu Rudzki Most I, w ulicach: Gołębia, Krucza, Parkowa i Zielona (część). Przebudowa w/w ulic w zakresie opisanym poniżej.

Przebudowa ulic dotyczy wykonania:
– nawierzchni ulic w technologii z betonowej kostki brukowej (ul. Zielona, Parkowa i Krucza) i z betonu asfaltowego (ul. Gołębia) wraz z wyniesionymi skrzyżowaniami,
– miejsc postojowych w technologii z płyt ażurowych,
– podejść i zjazdów do nieruchomości z betonowej kostki brukowej,
– humusowania i obsiania poboczy wraz z wykonaniem zieleni ozdobnej (krzewy liściaste i krzewy iglaste).
W ramach budowy kanalizacji deszczowej wykonać należy:
1. budowę sieci kanalizacji deszczowej z rur strukturalnych polipropylenowych PP DN/ID w zakresie średnic 250 – 300 mm, w tym:
* kolektor deszczowy z rur PP DN/ID 250 SN8kN/m2,
* kolektor deszczowy z rur PP DN/ID 300 SN8kN/m2,
2. zabudowę studni rewizyjnych z kręgów betonowych DN1200 (studnie rewizyjne DN1200 – 17 kpl.) oraz studni kontrolnych PP DN600 z osadnikiem (studnie rewizyjne PP DN600 – 5 kpl.),
3. budowę separatora koalescencyjnego zintegrowanego z osadnikiem i 10-krotnym by-passem, zbiornik żelbetowy o średnicy zewnętrznej Dz1500;
4. budowę zbiornika retencyjno-rozsączającego o pojemności V=26,33m3, o wymiarach
2,4 x 9,6 x 1,2m;
5. zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych i teletechnicznych rurami dwudzielnymi (I i II etap) oraz regulację studni kablowej typu SK–2  z wymianą ramy i pokrywy – 1kpl.;
6. budowę przykanalików deszczowych z rur PVC160 wraz z budową wpustów deszczowych jezdniowych prefabrykowanych, betonowych DN500, w tym:
*  przykanaliki deszczowe z rur PVC160/4,7mm SN8kN/m2 (rury lite) – łącznie 104,00 m,
* studnie deszczowe prefabrykowane z kręgów betonowych DN500 – 23 kpl.,
* studnia rewizyjna PVC400 – 1 kpl.
* Wpusty deszczowe – 26 kpl.
Ponadto w ramach niniejszego przedsięwzięcia konieczne będzie zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych i teletechnicznych rurami dwudzielnymi oraz regulację studni kablowej typu SK–2  z wymianą ramy i pokrywy – 1kpl.

Realizacja zadania podzielona została na dwa etapy:
ETAP I – REALIZACJA W ROKU 2017 – CZ. ZIELONEJ I PARKOWA DO BOROWIACKIEJ – OBEJMUJE:
Branża drogowa:
–  przebudowę ulicy Zielonej i ulicy Parkowej od km 0+000 (początek opracowania ul. Zielona) do skrzyżowania z ul. Borowiacką (do km 0+256,60 – koniec opracowania ulica Parkowa), wraz z wyniesionym skrzyżowaniem z ul. Parkową;
Branża sanitarna – kanalizacja deszczowa:
– budowę kolektora deszczowego z rur PP DN/ID 250 SN8kN/m2 – 144,5 m, tj. odcinek od studni D6 do studni D5, od studni D10 do studni D4, od studni D12 do studni D14, od studni D12 do studni D15, a także odcinek od studni D6 w kierunku studni D7 – przedłużenie 6m,
– budowę kolektora deszczowego z rur PP DN/ID 300 SN8kN/m2 – 102,00 m, tj. odcinek od studni D4 do studni D3, od studni D3 do studni D1, i od studni D1 do zbiornika retencyjno-rozsączającego oraz od studni D2 do studni D12,
– zabudowę studni rewizyjnych DN1200 – 12 kpl. (D6, D5, D10, D4, D3, D2, D1, D11, D12, D13, D14, D15)
– zabudowę studni rewizyjnej kontrolnej z osadnikiem PP DN600 – 1 kpl. (DK)
– budowę separatora koalescencyjnego zintegrowanego z osadnikiem i 10-krotnym by-passem, zbiornik żelbetowy o średnicy zewnętrznej Dz1500;
– budowę zbiornika retencyjno-rozsączającego o pojemności V=26,33m3, o wymiarach 2,4 x 9,6 x 1,2 m;
– budowę przykanalików deszczowych z rur PVC160/4,7mm SN8kN/m2 (rury lite) do wpustów: ul. Zielona: Wp9, Wp10, Wp11, Wp12, Wp13, Wp14, ul. Parkowa: Wp15, Wp16, Wp17, Wp18, ul. Gołębia: Wp7 i Wp8 – łącznie 51 m,
– budowę studni deszczowych prefabrykowanych z kręgów betonowych DN500 – 12 kpl.: do wpustów: Wp7, Wp8, Wp9, Wp10, Wp11, Wp12, Wp13, Wp14, Wp15, Wp16, Wp17, Wp18.

ETAP II – REALIZACJA W ROKU 2018 – GOŁĘBIA, CZ. PARKOWEJ I KRUCZA – OBEJMUJE:
Branża drogowa:
– przebudowę ulicy Gołębiej od km 0+000  (początek opracowania ul. Gołębia) do km 0+112,9 – skrzyżowanie z ul. Zieloną,
– przebudowę ulicy Parkowej od wyniesionego skrzyżowania z ul. Parkową do km 0+124,
– przebudowę ulicy Kruczej od km 0+000 do km 0+074 wraz z wyniesionym skrzyżowaniem z ul. Parkową;
– humusowanie i obsianie poboczy wraz z wykonaniem zieleni ozdobnej (krzewy liściaste i krzewy iglaste wskazane w projekcie) – dla całego obszaru przedsięwzięcia (ul. Gołębia, cz. ul. Zielonej, ul. Parkowa i ul. Krucza).

Branża sanitarna – kanalizacja deszczowa:
– budowę kolektora deszczowego z rur PP DN/ID 250 SN8kN/m2 – 82,5 m, tj. odcinek od studni D6 do studni D9, w połączeniu z wykonanym przedłużeniem 6m od studni D6 w kierunku studni D7, wykonanym podczas realizacji I etapu inwestycji,
– budowę kolektora deszczowego z rur PP DN/ID 250 SN8kN/m2 – 125,00 m, tj. odcinek:
od studni D15 do studni D19, od studni D18 do studni D21
– zabudowę studni rewizyjnych DN1200 – 5 kpl. (D9, D8, D7, D16, D19)
– zabudowę studni rewizyjnej PP DN600 – 4 kpl. (D17, D18, D20, D21) – studnie D17, D20 i D21 zwieńczyć wpustami deszczowymi Wp20, Wp23 oraz Wp24
– budowę przykanalików deszczowych z rur PVC160/4,7mm SN8kN/m2 (rury lite) – do wpustów: ul. Gołębia: Wp1, Wp2, Wp3, Wp4, Wp5, Wp6, ul. Parkowa: Wp19, Wp21, Wp22, ul. Krucza: Wp25, Wp26 – łącznie 53 m,
– zabudowę studni deszczowych prefabrykowanych z kręgów betonowych DN500 – 11 kpl. do wpustów: Wp1, Wp2, Wp3, Wp4, Wp5, Wp6, Wp19, Wp21, Wp22, Wp25, Wp26,
– zabudowę studni rewizyjnej PVC400 – 1 kpl. (D22)

Branża elektryczna i teletechniczna:
– zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych i teletechnicznych rurami dwudzielnymi oraz regulację studni kablowej typu SK–2  z wymianą ramy i pokrywy – 1kpl.

Mapka w dużej rozdzielczości.


(red.)

Dziękujemy UMiG w Tucholi za pomoc w tworzeniu tego materiału.

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook