25 czerwca 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNO INFORMACYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

Przedświąteczny Sejmik i moralny kac? (cz1)

4 min read

O sprawie transportu kolejowego w naszym województwie , sklerozie imć Pana Marszałka, który w pewnych kwestiach zapomniał ( i to dosłownie) o naszym powiecie, będziemy mówić już podczas najbliższej aktualizacji. Wpierw jednak wersja oficjalna, godna propagandystów TVP.

Ostatnie w tym roku posiedzenie sejmiku województwa odbyło się 21 grudnia. Sejmik przyjął budżet województwa na przyszły rok, wieloletnią prognozę finansową na lata 2021–2039 oraz strategię rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do 2030 roku. Artur Janas, wieloletni dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy, który przechodzi na zasłużoną emeryturę, odebrał Odznakę Honorową za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Od 3 stycznia uruchamiamy komunikację zastępczą na wszystkich zawieszonych liniach kolejowych.

 

W debacie na temat nowych umów dotyczących pasażerskich przewozów kolejowych w Kujawsko-Pomorskiem i nowej siatki połączeń głos zabrali radni Wojciech Jaranowski, Jarosław Katulski, Stanisław Pawlak, Małgorzata Taranowicz, Michał Krzemkowski, Jerzy Gawęda, Roman Jasiakiewicz, Marek Witkowski i Jacek Chmarzyński oraz wiceprzewodnicząca sejmiku Agnieszka Kłopotek i członek zarządu województwa Sławomir Kopyść.

 

Marszałek Piotr Całbecki przypomniał, że Polregio i Arriva, działający od wielu lat w naszym regionie przewoźnicy kolejowi, zaproponowały w negocjacjach wyższe stawki niż te objęte poprzednimi kontraktami wieloletnimi (Polregio niemal dwukrotnie). Podkreślił, że finansowanie pasażerskich przewozów kolejowych w przyszłym roku jest porównywalne z tegorocznym. Z analiz wynika, że średnia dopłata do jednego biletu kolejowego wynosi w naszym regionie 16 złotych, ale na niektórych liniach nawet 46 złotych.

 

Gospodarz województwa zapowiedział, że od 3 stycznia uruchomiona zostanie autobusowa komunikacja zastępcza obsługująca wszystkie zawieszone (zgodnie z nowym rozkładem jazdy) połączenia kolejowe, a od 18 stycznia, jeśli zostaną zniesione niektóre obostrzenia przeciwepidemiczne i młodzież wróci do szkół, zostaną przywrócone połączenia Laskowice-Czersk i Chełmża-Bydgoszcz. Zapowiedziane zostały renegocjacje umów z Polregio i Arrivą oraz aneksy do obu umów. W Urzędzie Marszałkowskim powstanie zespół analizujący koszty publicznego transportu pasażerskiego.

 

Sejmik województwa podjął uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji dla operatorów świadczących usługi kolejowe w naszym województwie. Żaden z radnych nie zagłosował przeciw (24 głosy za, 4 wstrzymujące się). Radni sejmiku wyrazili również zgodę na zawarcie umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w miejsce połączeń kolejowych.

 

Zobacz:

 

Budżet województwa 2021 zamyka się kwotami 1,2 miliarda złotych po stronie dochodów i 1,28 mld po stronie wydatków, planowany deficyt wyniesie 74 miliony złotych. 23 proc. wpływów to udział w podatkach (16 proc., 200 mln zł, z podatku od firm), 45,5 proc. środki z Unii Europejskiej. Zakładamy, że najwięcej wydamy na transport (35 proc.), edukację (11 proc.), kulturę i dziedzictwo narodowe (10 proc.) i zdrowie (9 proc.). Sejmik przyjął oba dokumenty w wersjach zaproponowanych przez zarząd województwa.

 

 

Strategia Przyspieszenia 2030+, nowa wersja naszego najważniejszego dokumentu programowego, która będzie m.in. podstawą do opracowania regionalnego programu operacyjnego nowej perspektywy, zakłada powołanie pięciu miejskich obszarów funkcjonalnych (MOF), obejmujących największe miasta regionu – Bydgoszcz, Toruń, Włocławek, Grudziądz, Inowrocław – i ciążące do nich gminy, które, w ramach dedykowanych im budżetów, będą realizować wspólne, ważne lokalne projekty, zaplanowane przez lokalne samorządy. Bydgoski MOF – (19 miast i gmin, 600 tysięcy mieszkańców, powiaty ziemskie bydgoski i nakielski) jest zgodny ze zgłoszonymi podczas konsultacji społecznych  postulatami lokalnych środowisk. Stołeczny obszar rozwoju (SOR), zarządzany przez marszałka województwa, z własnym pakietem projektów, dotyczy najważniejszych z punktu widzenia całego regionu usług publicznych i społecznych – w tym kultury, służby zdrowia, edukacji.

 

Głos w sprawie przyjęcia dokumentu zabrali prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski, prezydent Torunia Michał Zaleski, wiceprezydent Grudziądza Szymon Gurbin, przewodniczący Konwentu Wójtów Gmin Wiejskich Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wójt gminy Cekcyn Jacek Brygman, prezydent Wyższej Szkoły Gospodarki profesor Krzysztof Sikora oraz członek zarządu Regionalnej Agencji Poszanowania Energii i Środowiska w Toruniu Szczepan Burak, a także przewodniczący klubów radnych Robert Malinowski (Koalicja Obywatelska), Michał Krzemkowski (Prawo i Sprawiedliwość) i Paweł Zgórzyński (Polskie Stronnictwo Ludowe). Po przyjęciu Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego głos zabrał wojewoda Mikołaj Bogdanowicz.

 

 

Wsparcie realizacji zgłoszonych przedsięwzięć, należących do zadań samorządu województwa, wpłynie na przyspieszenie rozwoju, co jest założeniem przyjętej strategii […], a w szczególności pozwoli na osiągnięcie wyznaczonych rezultatów w zakresie przemian społeczno-gospodarczych, jakości przestrzeni oraz spójności i bezpieczeństwa jako ważnej kategorii jakości życia mieszkańców – czytamy w przyjętym stanowisku w sprawie Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

 

Oddając hołd ofiarom wydarzeń, które rozegrały się pół wieku temu, radni sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego zdecydowali o upamiętnieniu i uczczeniu ofiar Grudnia 1970 roku.

 


(red.)

kujawsko-pomorskie.pl

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook