2 grudnia 2020

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

Przyszłość klas mundurowych

2 min read

W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy odbyła się wczoraj (22.02.17) konferencja poświęcona zagadnieniu tworzenia w szkołach ponadgimnazjalnych klas o profilu policyjnym, związanym z faktem opracowania przez Komendę Główną Policji jednolitego programu kształcenia, który ma stanowić pomoc dla kadry pedagogicznej realizującej zajęcia edukacyjne związane z funkcjonowaniem Policji.

Gości konferencji powitał Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy, insp. Mirosław Elszkowski. Jej uczestnikami byli Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty,  kadra kierownicza oraz nauczycielska szkół ponadgimnazjalnych naszego województwa, a także funkcjonariusze komend miejskich i powiatowych Policji realizujących zagadnienie współpracy z placówkami edukacyjnymi w przedmiotowym zakresie.

Założenia i cele  programu nauczania zostały przedstawione bezpośrednio przez ekspertów z Komendy Głównej Policji i jego współtwórców – nadkom. Zbigniewa Bartosiaka – p. o. Dyrektora Biura Tradycji i Historii Policji oraz kom. Artura Duszaka – eksperta Wydziału ds. Ceremoniału Policyjnego w Gabinecie Komendanta Głównego Policji. Przedstawiciele KWP w Bydgoszczy – podinsp. Beata Wieczorek z Sekcji Psychologów oraz nadkom. Marcin Zmudziński z Sekcji Doboru Wydziału Kadr i Szkolenia zaprezentowali zagadnienia dotyczące procedury postępowania kwalifikacyjnego oraz predyspozycji osobowościowych i intelektualnych do służby w Policji. Praktyczne aspekty funkcjonowania klasy o profilu policyjnym oraz  współpracy z jednostką Policji przestawił reprezentant Zespołu Szkół nr 24 im. M. Rejewskiego w Bydgoszczy, p. Mirosław Jarosz. Głos zabrał także Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty, p. Marek Gralik. Z kolei sierż. Aleksander Pradun, jako były wychowanek tzw. klasy policyjnej, a obecnie policjant KMP we Włocławku, podzielił się ze słuchaczami swoimi doświadczeniami związanymi z nauką w klasie o profilu mundurowym.

Konferencja bez wątpienia pozwoliła na zaprezentowanie innowacyjności oraz atrakcyjności programu, udowadniając tym samym zasadność tworzenia klas policyjnych w szkołach ponadgimnazjalnych naszego województwa, a obecność funkcjonariuszy z miejskich i powiatowych jednostek Policji na pewno przełoży się na polepszenie jakości  współpracy pomiędzy Policją a placówkami edukacyjnymi, w których funkcjonują klasy policyjne.


Autor: Joanna Napiórkowska
Publikacja: Kamila Ogonowska
Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook