19 kwietnia 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

Przyznano dotacje dla organizacji pozarządowych na 2014 rok

1 min read

Powołana przez Burmistrza Tucholi Komisja zaopiniowała przedłożone do rozpatrzenia oferty na wykonywanie zadań publicznych przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w 2014 roku w sferach:

I. Kultury fizycznej,

II. Wspierania działalności sportowej prowadzonej w formie klubów sportowych,

III. Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,

IV. Kultury i sztuki,

V. Ochrony i promocji zdrowia,

VI. Porządku i bezpieczeństwa publicznego,

VIII. Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,

IX. Działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie określonym w pkt 1-32.

Złożonych zostało 56 ofert, które wpłynęły od 26 organizacji i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego.

Łączna kwota dotacji przyznanych przez Burmistrza Tucholi wyniosła 329395,00 zł.

_____________

(red.)

Źródło: UMiG Tuchola

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook