22 stycznia 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

Radni powiatowi interpelują, wnioskują lub zwyczajnie… zadają pytania

5 min read

SONY DSC

Przywilejem radnych jest dbanie o interesy środowiska którego są reprezentantami. Naturalnym jest, że zadają pytania i interpelują do zarządu o dokonanie takich, czy innych zmian. Osobną sprawą jest rozwiązywanie tych kwestii, oczywiście z pozytywnym efektem, a z tym jest różnie. O ile na szczeblu powiatowym problemy można rozwiązać, tak zadania, które wiążą się z instytucjami województwa mają swój odległy, szczęśliwy koniec. Poczytajmy o co wnioskują, proszą radni, podczas XXXVII sesji Rady Powiatu Tucholskiego.

p. Dorota Gromowska – radna

 • prosi o wycięcie drzewa w miejscowości Piła, przy posesji pani sołtys. Jest to ogromne drzewo, a część konarów zwisa. Jest dużo pracy, ale można to zrobić w celu zapobieżenia dalszych nieprzyjemnych sytuacji;
 • prosi o wycięcie topoli przy drodze powiatowej Cekcyn – Krzywogoniec, ponieważ te drzewa są bardzo duże. Część gałęzi zwisa. Podczas tej nawałnicy już część gałęzi spadło. Jest to niebezpieczne i może spowodować spadanie gałęzi na jeżdżące samochody;
 • przy drodze Toboła – Karczewo są też bardzo niebezpieczne drzewa. Są one już na granicy Gminy Kęsowo. Rozumie, że jest dużo pracy, ale może wspólnymi siłami trzeba to zrobić;

p. Barbara Drewczyńska – radna

 • prosi Zarząd Powiatu, o takie mocne włączenie się w tą sprawę, zresztą już po raz drugi lub trzeci przywołuje ten temat. Chodzi o wybudowanie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej 237 w miejscowości Legbąd na odcinku od ulicy Szkolnej do skrzyżowania w kierunku Radonka. Jest to odcinek bardzo niebezpieczny. Ruch na tej drodze wojewódzkiej jest tak wielki, że piesi chodzący poboczem drogi tak naprawdę mają nikłe szanse na to, aby bezpiecznie ten odcinek przejść. Zaczął się nowy rok szkolny. Więcej dzieci uczęszcza z tego kierunku. One chodzą pieszo. Już mieliśmy sytuację bardzo niebezpieczną, poważną, tylko cudem dziecko, uczeń klasy III wyszedł z tego. Prosi o interwencję w tej sprawie i zwrócenie się do Zarządu Dróg Wojewódzkich, bo ta sprawa wymaga konkretnego załatwienia;
 • druga interpelacja dotyczy również miejscowości Legbąd i również drogi 237. Bardzo trafnego wyboru dokonał Zarząd Powiatu stawiając mierniki pomiaru prędkości. Być może, że takie postawienie mierników prędkości w miejscowości Legbąd by przyniosło oczekiwane efekty. Wszyscy chyba znamy ruchliwość tej drogi przez Legbąd, gdzie jest bardzo wzmożony ruch samochodów, głównie ciężarowych. Droga wojewódzka przecina wieś na całej długości, tj. na odcinku około jednego kilometra. Bardzo prosi o takie mocne zaakcentowanie tego problemu;

p. Anna Ziegler – radna

 • wróciła do interpelacji dotyczącej przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej z drogą powiatową na Bagienicę. Wie, że przetarg na wykonanie remontu drogi powiatowej już się odbył. Media pisały również, że jakiekolwiek wspólne działanie dotyczące wspólnego remontu wiązałoby się z wykupieniem gruntów. Tam chodzi o działkę, przy której jest ten kąt ostry. Czy w ogóle wchodziłoby to w grę? Dalej uważa, tak myślą też mieszkańcy, że dobrze byłoby, aby tą sprawę załatwić w taki sposób generalny. Jeżeli teraz naprawimy do końca tego roku drogę powiatową Pruszcz – Bagienica, potem nadejdzie remont drogi wojewódzkiej, to czy jest możliwość, żeby ta inwestycja została w jakiś sposób połączona? Jeżeli zrobi się jedną oddzielnie i drugą oddzielnie to wiadomo, że problem może nadal pozostać;
 • druga interpelacja jest również kontynuacją poprzedniej. Interpelowała kiedyś o ograniczenie prędkości na drodze Gostycyn – Wielka Klonia. Wie, że powołana była komisja do spraw oznakowania i że zrezygnowano z progów zwalniających. Wtedy była mowa o tym, aby tą sprawę rozwiązać przy pomocy znaków ograniczających prędkość. Na jakim etapie jest to dzisiaj?

p. Andrzej Pruszak – radny

 • zapytał o maszynę do malowania pasów. Podczas sesji Rady Gminy też o to pytano;
 • w Śliwicach na ulicy Czerskiej, na wysokości cmentarza jest znaczne zaniżenie. Chciałby, aby sprawdzić, co tam się dzieje;

 

p. Justyna Wilkiewicz – radna

 • wnioskuje w imieniu mieszkańców ulicy Szkolnej w Cekcynie, którzy mieszkają przy drodze powiatowej 1031 tj. w kierunku miejscowości Ostrowo. To są posesje od numeru 32 do 45. Wnioskuje o postawienie znaku ograniczenia prędkości lub przesunięcia znaku „Teren zabudowany”. Powstało tam osiedle domów jednorodzinnych, co zwiększyło ruch pieszych, a na wskazanym odcinku drogi nie ma chodnika. W związku z tym dzieci uczęszczające do szkoły muszą iść przy krawędzi jezdni. Ograniczenie prędkości na tym odcinku na pewno zwiększy bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego;

 

p. Andrzej Urbański – radny

 • przyłączył się do sprawy, którą poruszył pan Andrzej Pruszak. Chodzi o ulicę Czerską i dalej drogę do Czerska. Tam właśnie koło mostu na ulicy Czerskiej są zaniżenia. Tam chyba rozmięka cały nasyp. Jeszcze dalej, tam gdzie wcześniej były już dokonywane naprawy ze środków kryzysowych również w skutek opadów grunt rozmięka i asfalt ugina się;
 • druga sprawa to droga Lubocień – Lipowa. Tam jest też bardzo zły stan, ale jest prośba, aby przy rozebranym przez jednego z mieszkańców zabudowaniu gospodarczym dokonać naprawy na ostrym zakręcie i na skrzyżowaniu tej drogi z drogą Śliwice – Czersk. Tam też jest bardzo zniszczony asfalt;
 • zwrócił uwagę Zarządowi, pan Starosta już ten temat zaczynał mówić, mianowicie że ciągle są opady deszczu, czas od nawałnicy mija i problemy nasze za chwilę się bardzo zmienią. Nadchodzi ogromny problem związany z wywozem drewna. Skala jest taka, że z jednego nadleśnictwa po kilkadziesiąt samochodów ciężarowych będzie wyjeżdżało. Będzie wyjeżdżało jeszcze więcej samochodów, aby zrealizować te plany sprzątania, wycinki i sprzedaży drewna. Przy tych opadach deszczu za chwilę będziemy mieli bardzo duże zniszczenia, pewnie większe niż przez samą nawałnicę;

p. Krzysztof Łukaszewicz – radny

 • sprawa dotyczy drogi 237 z Czerska. Tam następowała jakaś przebudowa infrastruktury podziemnej. Stała się strasznie niebezpieczna sprawa, bo nawierzchnia jest wysypana kamyszkami. W trakcie zjazdu z góry, przy hamowaniu, samochód na tych kamyszkach leci. Jest bardzo ślisko na tych kamyszkach. Prosi, aby zwrócić uwagę, żeby jak najszybciej tą nawierzchnię uzupełnić;

 

p. Małgorzata Oller – Przewodnicząca Rady

 • wiadomo, że jest decyzja środowiskowa na budowę przebiegu obwodnicy. Na jakim etapie jest cała procedura z tym związana? Ruch pojazdów jest coraz bardziej uciążliwy. Pytanie dotyczy tego, co w tym temacie posuwa się do przodu.

 


(red.)

BiP (powiat)

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook