18 kwietnia 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

Radni Rady Miejskiej poparli wniosek o nadanie wyjątkowego tytułu panu Janowi Jaroszewskiemu z Tucholi

3 min read

Radni Rady Miejskiej poparli niezwykły wniosek, który otwiera drogę panu Janowi Jaroszewskiemu do wyjątkowego zaszczytu – otrzymania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Tuchola. 

Czy wysoka kapituła przychyli się do wniosku tucholskich radnych? My nie mamy co do tego najmniejszych wątpliwości, znając życiową drogę wyjątkowego obywatela naszego miasta.

Poznajmy ją wszyscy…

Jan Jaroszewski urodził się 20 marca 1924 roku w Piotrkowie Trybunalskim w rodzinie nauczycielskiej. Wychowany w duchu patriotycznym  w 12-tym roku życia wstąpił do harcerstwa, w czasie okupacji służył w szarych szeregach. W czerwcu 1942 złożył przysięgę jako żołnierz Armii Krajowej. Walczył w 7 kompanii Baonu „Bango” w Błoniu pod warszawą. Od 1944 do stycznia 1945 r. służył w dywersji. Ma zweryfikowany okres służby wojskowej wynoszący 2 lata i osiem miesięcy.

Po wojnie zdobył zawód leśnika. Pracę zawodową rozpoczął w |nadleśnictwie Zbiczno, później w Nadleśnictwie Szubin. Od września 1949 r. został mieszkańcem ziemi tucholskiej, a jego pierwszym miejscem pracy na tym terenie było stanowisko leśniczego w Leśnictwie Żółwiniec w Nadleśnictwie Świt. Wraz z żoną Heleną wychował czwórkę dzieci, dwóch synów i dwie córki.

Dalszy przebieg drogi zawodowej przedstawia się następująco. W latach 1951 – 1972 był nadleśniczym Nadleśnictwa Świt w Szumiącej. W roku 1973 współorganizował nowo tworzone Nadleśnictwo Tuchola, w latach 1975 – 1986 był nadleśniczym terenowym w Zamrzenicy. W sumie przepracował w różnych jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych blisko 40 lat, z czego ponad 35 na terenie powiatu tucholskiego.

Po przejściu w kwietniu 1986 r. na emeryturę zamieszkał w Tucholi. Włączył się w działalność kombatancką, pełniąc funkcję przewodniczącego Koła w Tucholi. Obok pracy zawodowej całe życie zaangażowany jest w życie społeczne. Cechami wyróżniającymi pana Jana jest skromność, bezinteresowność oraz poczucie sprawiedliwości. W podejmowanych działaniach zawsze kierował się dobrem innych, nigdy własnym interesem, czym zdobył sobie wdzięczność i szacunek.

Kierując przez ponad 25 lat Kołem w Tucholi sporządził min. 120 wniosków o awans na stopnie podoficerskie, 26 na stopnie oficerskie, opracował 234 wnioski o odznaczenia państwowe, wojskowe i kombatanckie. Z prowadzonego przez p. Jaroszewskiego archiwum wynika, że były wśród nich: 3 wnioski o nadanie Orderu Odrodzenia Polski i Krzyża Kawalerskiego, 2 Złotego Krzyża Zasługi, 10 Krzyża Partyzanckiego, 10 Krzyża Armii Krajowej, 3 Krzyża Batalionów Chłopskich, 17 medali czynu zbrojnego PSP na zachodzie, 49 Krzyża Oświęcimskiego, 57 medalu Za Wojnę Obronna 39r., 7 Za Warszawę i 76 medalu Zwycięstwa i Wolności. Należy do tego jeszcze dodać szereg wniosków i pism, które wystosował do różnych instytucji w sprawie realizacji uprawnień kombatanckich członków koła.

Pomimo godnego wieku, pan Jan Jaroszewski jest aktywny oraz kreatywny w kierowaniu tucholskim kołem Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych. Dzięki Niemu uczestniczy ono w życiu społecznym środowiska. Bierze udział w spotkaniach z młodzieżą, podczas których przedstawi swoje wojenne przeżycia. Kontakty te stanowią żywą lekcję historii i są najlepszym sposobem uczenia i wpajania patriotyzmu.

3 czerwca 2013 r. został awansowany do stopnia kapitana WP. Posiada liczne odznaczenia państwowe: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Srebrny Krzyż zasługi, Krzyż Armii Krajowej, Krzyż Partyzancki, Medal Wojska Polskiego, Medal „Pro Memoria” i Medal „Pro Patria”. Jest inwalidą wojennym.

Przedstawiona droga życiowa pana Jana Jaroszewskiego, jego postawa w czasie największej próby, jaką były lata II wojny światowej, lata pracy dla Polski i naszej gminy oraz, a może przede wszystkim opieka, którą otoczył kombatantów w pełni uzasadniają wystąpienie o nadanie Mu tytułu „Honorowego Obywatela Gmina Tuchola”.

Wniosek poparli…

________________

(red.)

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook