18 stycznia 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

Razem przeciw substancjom psychoaktywnym

2 min read

IV Konferencja Interdyscyplinarna odbyła się w dniach 28 – 29 września br. w Fojutowie. Tym razem jej uczestnicy rozmawiali na temat środków odurzających oraz podstawach pomocy przedmedycznej. Spotkanie odbyło się dzięki sprawnej współpracy tucholskiego PCPR-u, Starostwa Tucholskiego, Komendy Powiatowej Policji w Tucholi, Państwowej Straży Pożarnej w Tucholi, TCEZ w Tucholi oraz tucholskiego ZAZ-u.

Konferencja rozpoczęła się podsumowaniem  poprzedniego projektu pt. „Widzimy, reagujemy, przeciwdziałamy – cyberprzestępczość oraz funkcjonowanie numeru alarmowego 112” przez Panią Annę Toby- kierownika PCPR w Tucholi oraz Pana Radosława Bogusławskiego- kierownika CPR w Bydgoszczy.

Temat tegorocznego spotkania brzmiał „Widzimy, reagujemy, przeciwdziałamy – substancje psychoaktywne. Rozpoznawanie zachowań. Podstawy pomocy przedmedycznej- wskazówki metodyczne dla profilaktyki”. Patronat honorowy nad spotkaniem objął Wojewoda Kujawsko – Pomorski Pan Mikołaj Bogdanowicz oraz Komendant Wojewódzki Policji insp. Paweł Spychała. Wśród licznie zaproszonych gości nie zabrakło przedstawicieli policji, oświaty, pomocy społecznej, służb medycznych, straży pożarnej, wymiaru sprawiedliwości oraz samorządów. Celem konferencji było podniesienie świadomości uczestników na temat środków odurzających oraz przybliżenie im podstawowych zasady udzielania pierwszej pomocy.

Pierwszy prelekcję wygłosił podkom. Adam Kumkowski z Wydziału Prewencji KWP w Bydgoszczy pt.„ Substancje psychoaktywne. Rozpoznawanie zachowań. Jak postąpić w sytuacjach, gdy podejrzewamy, że dziecko jest pod wpływem środków odurzających- wskazówki metodyczne dla profilaktyki”.

Kolejne wystąpienie należało do Pani Magdaleny Michułki-Kuraś z Wojewódzkiej Formacji Obrony Cywilnej Ratownictwa Medycznego- Grupy Ratownictwa Polskiego Czerwonego Krzyża w Bydgoszczy.

Po bloku wykładów uczestnicy wzięli udział w warsztatach, które kontynuowano następnego dnia. Ta część konferencji poświęcona była nie tylko zagłębieniu się w szczegóły problemów omawianych w trakcie prelekcji, ale też służyła wymianie wzajemnych doświadczeń, spostrzeżeń i uwag. Dodatkowo warsztaty wzbogacono o zajęcia z zakresu działania substancji psychoaktywnych. Uczestnicy mieli możliwość wykonania prostych ćwiczeń zręcznościowych przy wykorzystaniu narkogogli i alkogogli.


KPP Tuchola

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook