27 listopada 2020

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

REKORDOWY POZIOM POCZUCIA BEZPIECZEŃSTWA?

3 min read

Nielegalni uchodźcy w Trójmieście, nielegalni uchodźcy okupujący warszawskie „Złote Tarasy” na najwyższym piętrze, ataki „uchodźców” z pobliskiego ośrodka na nauczycieli z Góry Kalwarii, ataki na mieszkańców Zgierza, takie są polskie realia, pomimo zapewnień Premier Szydło, że do Naszego Kraju nie będą wpuszczani islamscy tzw. uchodźcy, a w tle…, kompletnie rozbrojony Naród.

I w tle informacja, która podaje Komenda główna Policji. Czy to poprawność polityczna, czy też wyłącznie lojalność wobec obecnej, dominującej partii? Kto kłamie? Oczywiście Czytelnik oceni to samodzielnie. Można tylko współczuć funkcjonariuszom, którzy muszą się podporządkować bzdurnym dyrektywom.

Jak wynika z najnowszego badania opinii publicznej przeprowadzonego przez CBOS 89 procent badanych uważa Polskę za kraj, w którym żyje się bezpiecznie, zaś 95 procent badanych uważa swoją okolicę za bezpieczną. W stosunku do ostatniego badania aż o 9 procent wzrósł odsetek badanych, którzy uważają, że Polska jest bezpiecznym krajem. Niewątpliwie to również zasługa m. in. coraz skuteczniejszych działań podejmowanych przez Policję.

W dniach 30 marca – 6 kwietnia 2017 roku, Centrum Badania Opinii Społecznej przeprowadziło badanie na temat bezpieczeństwa – zarówno w skali kraju, jak i w okolicy miejsca zamieszkania – oraz zagrożenia przestępczością. Badanie zrealizowano na reprezentatywnej losowej próbie dorosłych Polaków (N=1075).

Zdecydowana większość Polaków (89%) uznaje swój kraj za bezpieczny.  Przeciwnego zdania jest 9% ankietowanych. Należy zauważyć, że w porównaniu do zeszłorocznej edycji badania Polacy znacznie częściej deklarują, że w Polsce żyje się bezpiecznie (odsetek wskazań wzrósł o 9 punktów procentowych), przy jednoczesnym spadku odsetka badanych wyrażających odmienną opinię (o 7 p.p.). Tak wysokiego wskaźnika poczucia bezpieczeństwa w kraju nie notowano w żadnej z dotychczas zrealizowanych edycji badania – Wykresy 1 i 2.

 

Polacy jeszcze wyżej oceniają bezpieczeństwo w okolicy miejsca swojego zamieszkania. Niemal wszyscy ankietowani (95%) twierdzą, że miejsce, w którym mieszkają można nazwać bezpiecznym i spokojnym. Warto dodać, że wskaźnik bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania od kilku lat utrzymuje się na stabilnym i bardzo wysokim poziomie. Należy również podkreślić, że nigdy w historii tego badania, tj. od marca 1987 roku, odsetek wskazań na poczucie bezpieczeństwa w okolicy miejsca zamieszkania nie był tak wysoki, jak w dwóch ostatnich edycjach badania – Wykresy 3 i 4.

Badanych zapytano również, czy obawiają się, że mogą paść ofiarą przestępstwa. Z uzyskanych wypowiedzi wynika, że większość Polaków nie obawia się takiego zdarzenia (60%). Lęk przed przestępczością deklaruje około dwie piąte badanych (38%). Opinie Polaków na ten temat nie różnią się w znaczący sposób od deklaracji złożonych rok temu, przy czym warto zauważyć, że w poprzedniej edycji (marzec 2016) odsetek osób, które deklarowały brak obaw był najwyższy w historii tego badania.

Od 2000 r. zadawane jest również pytanie o obawy respondentów o to, że ktoś z ich rodziny może stać się ofiarą przestępstwa. Wyniki wskazują, że ankietowani bardziej niż o siebie obawiają się o bezpieczeństwo swoich bliskich, przy czym ponad połowa respondentów (52%) twierdzi, że nie ma takich obaw. Przeciwne deklaracje składa 47% badanych – Wykres nr 6.

Jak wynika z deklaracji badanych, w ciągu ostatnich pięciu lat co siódmy Polak (14%) padł ofiarą kradzieży. Co czternastemu (7%) włamano się do domu, mieszkania, domku letniskowego lub budynku gospodarczego. Na pobicie wskazuje 3% badanych, a na napad i rabunek – 2%. 4% ankietowanych deklaruje, że stało się ofiarą innego rodzaju przestępstwa, np. oszustwa finansowego, wandalizmu lub zastraszania. W porównaniu z poprzednią edycją badania odsetki wskazań utrzymały się na tym samym poziomie (wyjątek stanowią kradzieże – wzrost odsetka wskazań o 2 p.p.) – Tabela nr 1.


(red.)

tuchola.kujawsko-pomorska.policja.gov.pl

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook