12 czerwca 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNO INFORMACYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

Rekrutacja do projektu „Samodzielnie (nie samemu) – wspieranie osób z niepełnosprawnością w powiecie tucholskim”.

3 min read

Powiat Tucholski/Powiatowe  Centrum Pomocy  Rodzinie  w Tucholi rozpoczęło  realizację projektu „Samodzielnie (nie samemu) – wspieranie osób z niepełnosprawnością w powiecie tucholskim”.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,  a  jego  wartość  wynosi  2.617.967,45  zł.  Projekt  realizowany  jest  w  partnerstwie z Kujawsko-Pomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Minikowie, Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Chojnicach oraz Stowarzyszeniem Rodziców Dzieci Specjalnej Troski w Tucholi.

Celem projektu jest przetestowanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie wspieranie samodzielności osób z niepełnosprawnością intelektualną. Planuje się utworzenie trzech Otwartych Punktów Integracji, miejsc pobytu dziennego dla 5 osób niepełnosprawnych.      Punkty   zostaną   zlokalizowane   w   gospodarstwach   opiekuńczych   (które z     powodzeniem     realizowały     i     realizują     wsparcie     dla     osób     starszych),     w     jednym z nich powstanie dodatkowo mieszkanie treningowe.

Beneficjenci zostaną objęci kompleksową, dostosowaną terapią, w której wykorzystywane będą możliwości jakie daje położenie Otwartych Punktów Integracji, a fakt przebywania w Punkcie tylko 5 osób pozwoli na większą indywidualizację pracy. W mieszkaniu treningowym osoby niepełnosprawne będą mogły uczyć się samodzielności wykonując, pod okiem opiekuna, czynności dnia codziennego. Pobyt w mieszkaniu zaplanowany jest na okres do 6-miesięcy, a część osób będzie mogło skorzystać w dalszym etapie projektu z mieszkań wspieranych zlokalizowanych w budowanym Powiatowym Centrum Wsparcia.

Mieszkanie wspierane zakłada większą samodzielność i autonomię, a rola PCPR ograniczać będzie się tylko do doraźnego wsparcia i pomocy w rozwiązywaniu problemów. Na każdym etapie udziału w projekcie osoby niepełnosprawne będą mogły skorzystać z indywidualnie dobranego wsparcia specjalistów – psychologa, prawnika, pracowników PCPR i partnerów.

Co ważne z efektów projektu skorzystają także rodziny osób z niepełnosprawnością intelektualną, które poza zyskaniem miejsca aktywizacji swoich  podopiecznych,  będą  mogły  uczęszczać   na  spotkania  grup  wsparcia  czy  porozmawiać ze specjalistami z różnych dziedzin. Centrum rozpoczęło obecnie rekrutację do projektu, więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej jednostki, telefonicznie pod numerem telefonu (052 559 20 10), w jej siedzibie lub na spotkaniach organizowanych na terenie powiatu.

Szczegóły projektu:

Numer i nazwa Osi priorytetowej: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa.

Numer i nazwa Działania: 4.1 Innowacje społeczne.

Okres realizacji projektu: 01.06.2019 r. – 31.05.2022 r.

Celem głównym projektu jest przetestowanie innowacyjnego modelu wspierania osób z niepełnosprawnością.

Efektami projektu będzie wypracowanie nowych rozwiązań w zakresie wzmacniania samodzielności osób z niepełnosprawnością intelektualną, w szczególności poprzez:

1) utworzenie i przetestowania rozwiązań w zakresie koordynacji usług na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną;

2) świadczenie wsparcia w gospodarstwach opiekuńczych (w ramach pobytu dziennego i mieszkalnictwa treningowego);

3) zwiększenie dostępności do mieszkalnictwa wspieranego.

Zakłada się, że w projekcie weźmie udział co najmniej 20 dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną i 20 opiekunów  osób niepełnosprawnych.

Wartość projektu: 2.617.967,45 zł

Wysokość wkładu Unii Europejskiej: 2.468.481,51 zł

 

**************

formularz rekrutacyjny (pdf)

formularz rekrutacyjny (word)

Dokumenty można dostarczyć do PCPR – ul. Pocztowa 7, 89-500 Tuchola, wysłać pocztą na ten adres, emailem: snstuchola@wp.pl lub skontaktować się z nami w celu odbioru dokumentów od Państwa.

W razie pytań służymy pomocą:

Joanna Klewicz – 052 559 20 10


(red.)

Mat. nadesłane

 

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook