30 lipca 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNO INFORMACYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

Zakończone inwestycje drogowe Powiatu Tucholskiego

2 min read

Zakończona została realizacja kolejnego tegorocznego drogowego zadania inwestycyjnego Powiatu Tucholskiego – tym razem w Gminie Śliwice.

 

REMONT DROGI POWIATOWEJ NR 1005C

 

Przypomnijmy: szczególne warunki pogodowe poprzedniej zimy doprowadziły do poważnego uszkodzenia dwóch odcinków drogi powiatowej Nr 1005C w okolicach leśniczówki Zielony Dół. Na podstawie posiadanego projektu przebudowy tej drogi powiat wystąpił z wnioskiem do Wojewody o przyznanie środków z rezerwy budżetu państwa dla Jednostek Samorządu Terytorialnego na usuwanie skutków zjawisk noszących znamiona klęsk żywiołowych. Takie środki zostały powiatowi przyznane. Zadanie kosztowało ostatecznie 659.388,13 zł na co składa się dotacja w wysokości 527.510,00 zł oraz środki własne powiatu tucholskiego w wysokości 131.878,13 zł. W ramach robót wykonano:

  1. Dwa nowe przepusty rurowe z przyczółkami,
  2. Poszerzenie nawierzchni do 6 m,
  3. Na istniejącej nawierzchni i poszerzeniu ułożono trzy nowe warstwy z masy mineralno – asfaltowej dodatkowo wzmocnione geosiatką,
  4. Ustawiono zabezpieczające bariery sprężyste.

REMONT DROGI WIESZCZYCE – ŻALNO

Zakończona została realizacja największego tegorocznego drogowego zadania inwestycyjnego Powiatu Tucholskiego „Przebudowa dróg powiatowych nr 1013C Sławęcin – Wieszczyce, 1010C Wielka Komorza – Żalno – Drożdzienica. Odcinek Wieszczyce – Kęsowo – Tuchółka – Żalno”.

Projekt został przygotowany i sfinansowany przez gminę Kęsowo. Prace budowlane wraz z nadzorem inwestorskim kosztowały 3.357.298,43 zł. Na kwotę tę składa się 1.000.000,00 zł dotacji z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, 772.881,96 zł dotacji z Gminy Kęsowo. Powiat Tucholski wydatkował kwotę 1.584.416,47 zł.
W ramach inwestycji przebudowano odcinek 9042,5 mb wymienionych dróg. Zakres prac obejmował:

  1. Wykonanie dwóch warstw masy mineralno –asfaltowej na istniejącej nawierzchni na całym przebudowywanym odcinku wraz z utwardzeniem istniejących zjazdów w technologii kostki betonowej lub masy mineralno – asfaltowej,
  2. Rozbiórkę chodników z kostki betonowej w m. Kęsowo i wykonanie nowego chodnika w miejsce istniejącego z obramowanie w krawężniku betonowym ulicznym i obrzeżem betonowym ( zlikwidowano niebezpieczny chodnik w poziomie jezdni ),
  3. Przebudowę istniejących zatok autobusowych,
  4. Wykonanie chodników z kostki betonowej w m. Siciny,
  5. Wykonanie ścieżki rowerowej z masy mineralno – asfaltowej w obramowaniu obrzeżem betonowym na odcinku kęsowo – Tuchółka,
  6. Wykonanie trzech wyniesionych przejść dla pieszych z sygnalizacją solarną.

PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH W SŁUPACH

 

W ramach działań poprawiających bezpieczeństwo pieszych udało się wykonać wyniesione przejście dla pieszych z odpowiednim oznakowaniem w m. Słupy.

Mieszkańcy tej miejscowości wielokrotnie wnosili o zrealizowanie tego zadania. Efekty są już widoczne: pojazdy przejeżdżają przez tą miejscowość zdecydowanie wolniej.

_______________________________
Informacja napłynęła ze Starostwa Powiatowego 12.12.2012 ; 13:05
Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook