13 czerwca 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNO INFORMACYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

Restrukturyzacja z piekła rodem…

3 min read

Na tamtym świecie, ponad wszelką wątpliwość jednego nie będzie – reform, niestety, na tym łez padole w dobie powszechnego skretynienia władz, zdarzyć się może absolutnie wszystko. Najgorsze jest to, że rząd zdaje się mieć w nosie lokalne samorządy i dyktuje warunki, jak chce. Niedorzeczny pomysł jest dalekosiężny i obejmie nie tylko szpitale, sięga znacznie dalej.

23 grudnia 2020 r. Minister Zdrowia wydał zarządzenie w sprawie utworzenia  Zespołu do spraw przygotowania rozwiązań legislacyjnych dotyczących restrukturyzacji podmiotów leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne. Celem tego gremium będzie opracowanie projektu ustawy, który obejmował będzie:

1) restrukturyzację szpitali, w tym ich zobowiązań;

2) przekształcenia właścicielskie;

3) konsolidację sektora szpitalnictwa, przeprofilowanie szpitali oraz zmianę struktury świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez szpitale;

4) zwiększenie efektywności i jakości procesów zarządczych oraz nadzorczych;

5) utworzenie podmiotu odpowiedzialnego za centralny nadzór nad procesami restrukturyzacyjnymi w sektorze szpitalnictwa i za jego rozwój;

6) tworzenie korpusu restrukturyzacyjnego, w skład którego będą wchodzić certyfikowani doradcy restrukturyzacyjni w ochronie zdrowia;

7) utworzenie korpusu menadżerskiego, w skład którego będą wchodzić certyfikowani menadżerowie w ochronie zdrowia;

8) uwzględnienie specyfiki instytutów badawczych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest uczelnia medyczna.

Z wypowiedzi Ministra Zdrowia Adama Niedzielskiego oraz wiceministra zdrowia Sławomira Gadomskiego, wynika, że pod pojęciem „przekształcenia właścicielskie” rozumie się odebranie szpitali powiatom. Nie jest jasne, kto miałby te szpitale przejąć: czy samorząd województwa, czy Skarb Państwa (Minister Zdrowia użył słowa nacjonalizacja).

Jednak to zaledwie czubek góry lodowej. To zupełnie zrozumiałe, samorządowcy podnieśli larum i zadają właściwe pytania. Przedstawiamy dokumenty, które mają jeden cel, wyjaśnienie, o co tak naprawdę chodzi rządowi. Z punktu widzenia przeciętnego tucholanina sprawa ma również i dobre strony, ma to związek z kluczowym postulatem, czyli oderwaniem od foteli tych, którzy nie do końca zasłużyli na to, aby w nich zasiadać. Na szczęście „biały personal” od lat opiera się dzielnie szarej rzeczywistości, która nie ma prawa być upolitycznioną.

***

Stanowisko

Konwentu Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego

w sprawie planów Ministerstwa Zdrowia
dotyczących restrukturyzacji podmiotów leczniczych
wykonujących działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne

 25 stycznia 2021 roku

 

Konwent Powiatów Województwa Kujawsko – Pomorskiego zdecydowanie popiera podejmowane działania przez Zarząd Związku Powiatów Polskich w sprawie planów Ministra Zdrowia w zakresie restrukturyzacji podmiotów leczniczych. Uznajemy, że system ochrony zdrowia wymaga naprawy. Jesteśmy jednoznacznie przekonani, że tak poważne propozycje zmian nie mogą odbywać się z pominięciem przedstawicieli samorządów powiatowych oraz podmiotów leczniczych. To na tych organach spoczywały dotychczasowe decyzje odnośnie pokonywania wszelkich trudności w funkcjonowaniu szpitali, od rozwiązywania problemów finansowych  po zagadnienia inwestycyjne i kadrowe.

Wdrażanie tak istotnych zmian legislacyjnych nie może być kontynuowane bez udziału zainteresowanych wszystkich stron.

 

Przewodniczący Konwentu Powiatów

                                                     Województwa Kujawsko – Pomorskiego

                                                        Krzysztof Maćkiewicz

 

***


(red.)

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook