25 listopada 2020

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

Rodzina w centrum. PCPR realizuje projekt.

2 min read
PCPR w Tucholi realizuje projekt pod nazwą „Rodzina w Centrum” w partnerstwie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu, 3 Miejskimi Ośrodkami Pomocy Rodzinie, 1 Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz 18 innymi PCPR z województwa kujawsko-pomorskiego.

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej poprzez zbudowanie jednego zintegrowanego systemu pomocy dla rodzin w województwie kujawsko-pomorskim. Działania w projekcie przyczynią się do rozwoju i poprawy dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, a tym samym zapewnią rodzinom możliwość lepszego funkcjonowania w przyszłości.

Projekt realizowany jest od 01.07.2016 r. do 30.06.2018 r.
Projekt skierowany jest do:

 • osób w rodzinie przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych (w tym rodziny objęte wsparciem asystenta rodziny);
 • osób przebywających w pieczy zastępczej;
 • osób opuszczających pieczę zastępczą;
 • osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą;
 • innych osób, których udział w projekcie jest niezbędny do skutecznego wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym wolontariusze.

Planowane efekty:

 • Utworzenie Centrum Wsparcia Rodziny.
 • Kompleksowe objęcie wsparciem rodzin naturalnych i zastępczych przeżywających problemy i trudności rodzinne.
 • Poprawa relacji w rodzinie.
 • Równe szanse rozwoju dzieci.
 • Wzrost liczby kandydatów na rodziny zastępcze.
 • Zmniejszenie liczby dzieci umieszczanych w pieczy zastępczej.

Udział uczestników w projekcie jest bezpłatny.

Rekrutacja uczestników odbywa się na bieżąco i jest otwarta.

Więcej informacji na stronie PCPR w Tucholi

_______________________

tucholski.pl

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook