6 grudnia 2020

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

„Rodzynki…” za 300 000 złotych

2 min read

I stało się, Pan Marszałek w bezmiarze swojej dobroci i pomimo tego, iż uważa że Województwo Kujawsko – Pomorskie sięga najdalej do Świecia, postanowił sypnąć lokalnym działaczom złotówkowym bilonem. Nie ma tego zbyt dużo, to raczej grosze w oceanie potrzeb, ale cóż…, może uda się je zdobyć, o ile włodarz uzna, że Tuchola w dalszym ciągu leży na planecie Ziemia w dystrykcie Toruń. [Przyp. T-P]

Jak co roku nadszedł czas na ogłoszenie kolejnej edycji konkursu o  nagrodę Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego na najlepsze inicjatywy społeczne realizowane przez organizacje pozarządowe pn. „Rodzynki z pozarządówki”.

To już dziesiąta, jubileuszowa edycja tego jakże ważnego dla NGO-sów z naszego regionu konkursu.

Termin na składanie wniosków aplikacyjnych ustalony został na dzień 17 marca 2017 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Niżej przypominamy warunki regulaminowe:

konkurs obejmuje inicjatywy (projekty) stowarzyszeń, fundacji oraz podmiotów, o których mowa niżej, zrealizowane na terenie województwa  kujawsko-pomorskiego na rzecz pożytku publicznego w 2016 r., przy czym ocenie podlegają inicjatywy (projekty) zrealizowane całkowicie bądź zrealizowane w stopniu umożliwiającym ocenę końcową.

W konkursie mogą uczestniczyć: stowarzyszenia, fundacje, organizacje działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz

o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, kluby sportowe jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.

Uczestnicy konkursu, powinni spełniać następujące warunki:

1) być bezpośrednimi realizatorami inicjatywy społecznej (projektu), będącej przedmiotem zgłoszenia do konkursu,

2) posiadać siedzibę albo oddział i prowadzić działalność na terenie województwa kujawsko-pomorskiego,

3) roczne przychody na działania statutowe w 2016 r., wykazane w sprawozdaniu finansowym (załącznik do dokumentacji konkursowej), nie mogą przekraczać 300 000,00 zł.

Nagrody Marszałka w ramach Konkursu „Rodzynki z pozarządówki” mają charakter pieniężny. Łączna pula środków na nagrody w 2017 r. wynosi 30 000,00 zł.

W konkursie nie mogą uczestniczyć organizacje nagrodzone w poprzednich trzech edycjach konkursu.

Zapraszamy do składania wniosków w konkursie!!!

DO POBRANIA:

Regulamin konkursu

Formularz zgłoszeniowy

Uchwała Zarządu Województwa

__________________________

(red.)

tuchola.pl

Fot. Blog Gabinetu Numizmatycznego D. Marciniak – GNDM.pl

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook