4 marca 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

Rozmawiali o turystyce wodnej

3 min read

3 i 4 września 2020 r. w Zamrzenicy gm. Lubiewo oraz w Pieczyskach odbyło się spotkanie pod hasłem „Porozmawiajmy o turystyce wodnej” dotyczące rozwoju turystyki wodnej w Powiecie Tucholskim. Organizatorem spotkania była Lokalna Grupa Działania „Bory Tucholskie” przy wsparciu Powiatu Tucholskiego. Wśród ponad 20 uczestników byli przedstawiciele firm organizujących spływy i szkolenia kajakarskie, eventy dla firm i grup, wędkarze, ale też urzędnicy i działacze społeczni.

Wśród najważniejszych tematów związanych z turystyką wodną znalazły się:

  1. ochrona środowiska,
  2. bezpieczeństwo,
  3. ułatwienia korzystania z oferty,
  4. potrzeba opracowania, wdrożenia i kontroli wspólnego branżowego standardu,
  5. potrzeba powołania branżowego gremium przedsiębiorców zajmujących się kajakarstwem,
  6. potrzeba powołania powiatowego koordynatora ds. turystyki.

Ad. 1
Środowisko przyrodnicze jest najcenniejszym zasobem Borów Tucholskich. Dlatego też jego zachowanie jest wspólnym zadaniem samorządów, Lasów Państwowych, prywatnych właścicieli terenu, ale też przedsiębiorców. Na spotkaniu pojawiła się m.in. problematyka „śmieciowa”: kto, gdzie i kiedy ma zbierać/odbierać/utylizować śmieci wytwarzane przez turystów, w jaki sposób rozwiązać to organizacyjnie i finansowo – konieczna jest edukacja prowadzona przez organizatorów wypoczynku, przy czym dużym problemem są grupki turystów indywidualnych, jak też „wędkarze” nieprzestrzegający podstawowych zasad (ujętych w przepisach i kodeksach).  Warto byłoby zidentyfikować nielegalne miejsca noclegowe, ustawić w nich ostrzeżenia i wskazówki, gdzie znajdują się legalne miejsca biwakowe (pytanie: jak kontrolować turystów i zapobiegać szkodom, nie wpływając negatywnie na wizerunek Borów Tucholskich). Podobny problem dotyczy ognisk – potrzeba tablic informacyjnych, gdzie nie wolno, a gdzie wolno rozpalić ognisko. Ważna jest edukacja turystów: gdzie można dobijać kajakiem a gdzie nie, oznakowanie miejsc ze sklepami, ogniskami, toaletami.

Ad. 2

Bezpieczeństwo na wodzie ma wiele aspektów, ale na pewno do jego poprawy przyczyni się oznakowanie najbardziej popularnych dróg wodnych kajakowych, co umożliwi podejmowanie skuteczniejszych akcji ratunkowych. Warto zadbać o zapewnienie informacji o szlakach wodnych i ich trudności – zarówno na poziomie planowania wypoczynku, jak i jego realizacji (tablice, ulotki, szkolenia dla wypożyczalni). Do działań edukacyjnych mających wpływ na bezpieczeństwo należy rozpowszechnienie „dekalogu kajakarza”, dyskutowany był też lokalny system alarmowy z kilometrażem. Wspomniano o istniejącej, darmowej aplikacji „Ratunek”, która już teraz oferuje możliwość skutecznego wsparcia, a wiedza o niej jest niewystarczająca.

Ad. 3

Wśród dyskutowanych ułatwień bezpośrednio dla turystów była sprzedaż pozwoleń wędkarskich w miejscach wędkowania (część osób rezygnuje, gdy musi jechać daleko po pozwolenie), przygotowanie informacji, gdzie można wodować sprzęt wędkarski (to ważny punkt, ze względu na ciężar sprzętu), zaproponowanie ułatwień z dojazdem dla wędkarzy – udostępnienie dróg leśnych na wzór Białej (rozpowszechnienie dobrych praktyk).

Dla przedsiębiorców ważne są ułatwienia w zakresie umożliwienia wodowania i odbioru sprzętu: poprawa warunków dojazdu (Świt), zbiorcze (tygodniowe lub miesięczne) rozliczanie korzystania z infrastruktury.

Ad. 4

Wspólny, dobrowolny standard usług powinien obejmować jakość, bezpieczeństwo i wpływ na środowisko. Powinien on być ustanowiony przez zrzeszenie branżowe (dowolna forma prawna – początkowo grupa przy LGD Bory Tucholskie, dalej  może stowarzyszenie, ew. klaster turystyczny). Jest to nawiązanie do dawnych planów LGD „Bory Tucholskie” związanych z ustanowieniem lokalnego znaku jakości (dawniej plany te dotyczyły agroturystyki).

Ad. 5

Zaplanowano kolejne spotkanie – tym razem dla przedsiębiorców związanych z kajakarstwem. Spotkanie odbędzie się nie później niż za miesiąc. Koordynację działań w tym zakresie prowadzi Michał Bucholz.

Ad. 6

Dyskutowano o potrzebie powołania koordynatora turystyki finansowanego ze środków samorządowych przeznaczonych na promocję. Możliwe jest usytuowanie tej funkcji w Starostwie Powiatowym lub w LGD „Bory Tucholskie”, jednak najpierw konieczne jest ustalenie oczekiwań i zadań, by osiągnąć korzyści dla każdej z zaangażowanych gmin oraz powiatu.

Podsumowanie pierwszego dnia nastąpiło przy ognisku nad Zalewem Koronowskim, drugi dzień połączony był z praktyczną nauką pracy grupowej, w czasie rejsu po Zalewie.

Zadanie współfinansowane ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach projektu „Bory Tucholskie – błękit w Kujawsko-Pomorskich Konstelacjach Dobrych Miejsc.


(red.)

Na pdst. tucholski.pl

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook