25 listopada 2020

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

RÓŻNE ASPEKTY POMOCY SPOŁECZNEJ W POWIECIE TUCHOLSKIM. Czy to spotkanie było tajne?

3 min read

Nie wiemy, czy ta informacja jest rzetelna z prostego powodu… nie było nas tam, tym samym nie mamy żadnego punktu odniesienia z wyjątkiem informacji, które posiadamy, po spotkaniu w jednym z pobliskich hoteli naszego powiatu.

Fotorelacja z konferencji „Gospodarstwa opiekuńcze w Borach Tucholskich a doświadczenia holenderskie”.

Materiały przydatne:

Gospodarstwa opiekuńcze w Borach Tucholskich a doświadczenia holenderskie – szansą dla kompleksowych, pozytywnych zmian w naszym powiecie!

„Gospodarstwa opiekuńcze w Borach Tucholskich a doświadczenia holenderskie” – KONFERENCJA

***

W dniu 28.01.2015 roku w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Tucholi odbyło się spotkanie osób zajmujących się problematyką pomocy społecznej

Na zaproszenie Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi na spotkanie przybyli dyrektorzy, kierownicy, przedstawiciele takich instytucji jak: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Ośrodki Pomocy Społecznej, Warsztat Terapii Zajęciowej, Środowiskowy Dom Samopomocy, Dom Pomocy Społecznej, Dom Dziecka, Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, Ośrodek Szkolno- Wychowawczy, Policja, Szpital Tucholski, Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Tucholi, Urząd Pracy, stowarzyszenia działające na rzecz dzieci oraz osób starszych i niepełnosprawnych, itp.  W spotkaniu udział wzięli również goście specjalni: Marek Witkowski – Radny Województwa Kujawsko – Pomorskiego,  Starosta Tucholski Michał Mróz oraz Pan Jerzy Kowalik – Członek Zarządu Powiatu Tucholskiego. Było to pierwsze spotkanie z kilku zaplanowanych w tym roku. Mają one na celu integrację i bliższe poznanie się osób działających w sektorze pomocy społecznej, zaznajomienie się z problematyką występującą w poszczególnych instytucjach, wspólne wypracowywanie różnych stanowisk, itp.

Na spotkaniu zostały poruszone tematy:

  • Krótkie omówienie obszarów jakimi każdy z nas się zajmuje, aktualne sprawy i problemy,
  • Podniesienie poziomu bezpieczeństwa funkcjonowania pracowników pomocy społecznej- jak wygląda sprawa bezpieczeństwa w poszczególnych instytucjach, jednostkach,
  • Uzgodnienie terminu, zagadnień i miejsca II Interdyscyplinarnej  Konferencji na temat przemocy w rodzinie,
  • Przedstawienie założeń zorganizowania konferencji dla zakładów pracy, osób niepełnosprawnych i ich rodzin z udziałem zaproszonych gości dotyczącej zatrudniania osób niepełnosprawnych,
  • Ustalenie terminów Powiatowego Dnia Dziecka, Dnia Rodzicielstwa Zastępczego i Przeglądu Twórczości Osób Niepełnosprawnych,
  • Propozycje tematów na szkolenia dla pracowników socjalnych,
  • Poruszone zostały problemy dotyczące zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Poinformowano zainteresowanych, że PCPR jest w trakcie pisania wniosku dotyczącego oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, omówiono go pokrótce i poinformowano, że zgodnie ze zgłaszaną potrzebą uwzględniono we wniosku zatrudnienie na dyżury w Tucholi psychiatry dziecięcego. Omówiony został po krótce pomysł uruchomienia wsparcia dziennego dla osób i rodzin potrzebujących takiej pomocy w gospodarstwach opiekuńczych, które są uruchamiane w powiecie tucholskim na wzór doświadczeń gospodarstw funkcjonujących w Holandii. Jeżeli wniosek zostanie zakwalifikowany do realizacji wszystkie instytucje zostaną o tym poinformowane.

Wyznaczono datę kolejnego spotkania, które tym razem będzie odbywało się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kęsowie.

_____________________________________________________

Starostwo w Tucholi zawsze dyskretne, czy… ostrożne? Znowu macie coś do ukrycia?

__________________

(red.)

(mrf.)

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook