30 listopada 2020

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

Rozpoczęła się sesja sejmiku województwa

3 min read

Właśnie dzisiaj (20 lutego) odbywają się pierwsze w tym roku obrady sejmiku. Najważniejsze tematy XXIX sesji dotyczą bezpieczeństwa, stanu prac nad planem zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego oraz działalności w zakresie ochrony i promocji szeroko pojętej kultury.

Na sesję przybędą komendant wojewódzki policji oraz komendant Państwowej Straży Pożarnej, którzy przedstawią informację na temat oceny bezpieczeństwa publicznego i funkcjonowania krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

 

Marszałek województwa przedstawi radnym analizę sytuacji społeczno-ekonomicznej naszego województwa w obszarach oddziaływania Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2007–2015, opracowaną zgodnie z wymaganiami określonymi przez Komisję Europejską. Znajomość potencjału i zróżnicowań społeczno-ekonomicznych w regionie pozwoli na efektywniejsze ustalenie kryteriów wyboru projektów w obecnej perspektywie.

 

W zakresie kultury zostanie przedstawione sprawozdanie z realizacji programu opieki nad zabytkami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2013-2016. Radni rozpatrzą także projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Bydgoszczy na realizację projektu „Struktury Kultury” przez Teatr Polski im. H. Konieczki, który w drodze konkursu Narodowego Centrum Kultury został operatorem regionalnym programu „Bardzo młoda kultura” w województwie kujawsko-pomorskim. W ramach projektu zostanie przeprowadzony m.in. konkurs grantowy skierowany do osób, instytucji i organizacji działających w obszarze kultury i warsztaty dla uczestników tego konkursu.

 

Podczas sesji zostaną uporządkowane także sprawy związane z likwidacją filii Pedagogicznej Biblioteki im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu i Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy. Jeśli radni przyjmą przygotowane przez zarząd województwa projekty uchwał, samorząd powiatu brodnickiego przejmie w całości zbiory filii w Brodnicy Pedagogicznej Biblioteki im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu, natomiast powiatom sępoleńskiemu i świeckiemu oraz gminie Mogilno zostanie udzielona pomoc finansowa na pokrycie kosztów osobowych związanych z zatrudnieniem pracowników przejętych z likwidowanych tam filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im dr. Witolda Bełzy będzie miała zmieniony statut w zakresie lokalizacji filii.

 

Kolejne projekty uchwał rozpatrywane na poniedziałkowej sesji sejmiku dotyczą udzielenia pomocy finansowej gminie Mrocza na przebudowę dróg gminnych, zgody na dokonanie darowizny nieruchomości niezabudowanej w zakresie dróg publicznych na rzecz miasta i gminy Wąbrzeźno oraz pomocy finansowej dla gminy Żnin na pokrycie części kosztów działania Żnińskiej Kolei Powiatowej, która stanowi jedną z najważniejszych atrakcji turystycznych Pałuk.

 

Radni podejmą także decyzję o uporządkowaniu istniejących struktur specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych nr 1 i 2 w Bydgoszczy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego, a także uchwałę w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie obszaru chronionego Krajobrazu Doliny Drwęcy, który zostanie przedstawiony właściwym radom gmin i przekazany regionalnemu dyrektorowi ochrony środowiska w celu uzgodnienia.

 

Zmiany wprowadzone do ustawy o działalności leczniczej spowodowały konieczność zmiany uchwały w sprawie nadania statutu Kujawsko-Pomorskiemu Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy. W nowym statucie termin „przedsiębiorstwo” zostanie zastąpione określeniem „zakład publiczny”.

 

__________________

(red.)

kujawsko-pomorskie.pl

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook