13 czerwca 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNO INFORMACYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

Ruszył nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych

2 min read

Wójt Gminy Gostycyn- Gminny Komisarz Spisowy

ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych w terminie
od 15 czerwca do 8 lipca 2020 r.

do przeprowadzenia

Powszechnego Spisu Rolnego (PSR) 2020, który odbędzie się w dniach

od 1 września 2020 r. do 30 listopada 2020 r.

 • Kandydat na rachmistrza winien spełnić następujące warunki:

 

  1. być osobą pełnoletnią,
  2. zamieszkiwać na terenie gminy Gostycyn,
  3. posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
  4. posługiwać się  językiem polskim w mowie i piśmie,
  5. nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

 • Kandydat na rachmistrza terenowego:

 

  1. zobligowany jest do wzięcia udziału w szkoleniu, w ramach którego uzyska informacje o statystyce publicznej, w tym tajemnicy statystycznej; o zakresie podmiotowym i przedmiotowym spisu rolnego; o sposobie wykonywania poszczególnych czynności w ramach bezpośredniego wywiadu
   z użytkownikiem gospodarstwa rolnego, w tym sposobie obsługi urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu rolnego.
  2. Wpisywany jest na listę kandydatów na rachmistrzów terenowych prowadzoną przez właściwego Gminnego Komisarza Spisowego, pod warunkiem, że
   z egzaminu testowego uzyska wynik co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi, kolejność na liście ustalana jest według liczby punktów uzyskanych z egzaminu testowego.

 

 • Rachmistrza terenowego powołuje zastępca właściwego Wojewódzkiego Komisarza Spisowego spośród osób, które uzyskały największą liczbę punktów
  z egzaminu testowego, kierując się kolejnością na liście kandydatów na rachmistrzów terenowych
 • Rachmistrz dokonywać  będzie spisu wyłącznie na urządzeniu mobilnym.

 

 • Oferta kandydata na rachmistrza terenowego powinna zawierać:
  1. Wniosek kandydata na rachmistrza terenowego,
  2. Oświadczenie o spełnianiu wymagania w  I  (1 – 5).

 

 • Ofertę należy złożyć w formie pisemnej za pośrednictwem poczty lub osobiście
  w godzinach pracy Urzędu, w kopercie z dopiskiem „Nabór kandydata na rachmistrza terenowego do PSR 2020 r”. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane. Decyduje data stempla pocztowego/ osobistego dostarczenia dokumentów do Urzędu Gminy. Adres do doręczeń: Urząd Gminy Gostycyn, ul. Bydgoska 8, 89-520 Gostycyn.

 

 • Informacja dodatkowa: Na gminę Gostycyn powołany zostanie 1 rachmistrz terenowy
  i 3 rachmistrzów rezerwowych, zgodnie z pismem Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy, znak pisma: BDG-WOR.573.1.2020.9 z dnia 12.06.2020 r.
  Informacji w sprawie naboru udziela: Janina Kołodziejska – tel. 52 336 73 16

 

Załączniki


(red.)

gostycyn.pl

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook