24 stycznia 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

Ruszyła kolejna edycja Funduszu Inicjatyw Obywatelskich

2 min read

Prawie 60 milionów zł otrzymają organizacje pozarządowe w ramach kolejnej edycji Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO) w 2018 r. Do 29 marca mogą składać oferty o dofinansowanie projektów zwiększających zaangażowanie obywateli w życie publiczne. Wysokość dotacji wynosi od 20 tys. do miliona złotych. O zasadach finansowania mówili dziś w Urzędzie Wojewódzkim przedstawiciele Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

FIO to rządowy program dotacyjny dla organizacji non-profit. Jego celem jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne.

Do udziału w Programie zaproszone są podmioty takie jak: organizacje pozarządowe, parafie i domy zakonne prowadzące działalność pożytku publicznego, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne, spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe działające na zasadach non profit.

W odróżnieniu od lat ubiegłych, w ramach FIO 2018 dodatkowo promowane będą organizacje o niskim rocznym przychodzie, organizacje mające siedziby w małych i średnich miejscowościach (do 25 tys. i 25 tys. – 50 tys. mieszkańców) oraz organizacje, które nie otrzymały dotychczas dotacji w ramach Programu FIO 2014-2020.

Zakres działań możliwych do zrealizowania w ramach FIO obejmuje wszystkie obszary pożytku publicznego. Organizacje mogą składać oferty o dofinansowanie zadań w ramach jednego z czterech Priorytetów:

  1. Priorytet Małe inicjatywy Projekty realizowane w ramach tego Priorytetu powinny wpływać pozytywnie na możliwości obywateli w realizacji oddolnych inicjatyw.
  2. Priorytet Aktywne społeczeństwo Projekty realizowane w ramach tego Priorytetu powinny w różnych formach angażować obywateli, dając im możliwość aktywnego działania oraz łączenia aktywności ze zdobywaniem wiedzy w sferze działań obywatelskich.
  3. Priorytet Aktywni obywatele Projekty realizowane w ramach tego Priorytetu powinny przyczyniać się do wzrostu partycypacji obywateli w sprawach publicznych.
  4. Priorytet Silne organizacje pozarządowe Projekty realizowane w ramach tego Priorytetu powinny w różnych formach przyczyniać się do wzmocnienia potencjału organizacji obywatelskich, w szczególności wspierania przez organizacje federacyjne innych podmiotów III sektora.

Wysokość dotacji wynosi 20 – 400 tys. zł w priorytetach 2 – 4 oraz 20 tys. zł – 1 mln zł w priorytecie 1. Czas realizacji dotowanych projektów obejmuje okres od 1 maja 2018 r. do 31 grudnia 2019 r. Maksymalna kwota na jeden rok to 200 tys. zł (priorytety 2 – 4) i 500 tys. zł (priorytet 1).

Więcej informacji:

FIO 2018 – materiał informacyjny

Ogłoszenie o konkursie FIO 2018


bydgoszcz.uw.gov.pl

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook