25 listopada 2020

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

Rząd właśnie zmienia ustawę o zawodzie lekarza tak by ułatwić zatrudnienie imigrantów w ochronie zdrowia

3 min read

UWAGA‼️ Rząd właśnie zmienia ustawę o zawodzie lekarza tak, by ułatwić zatrudnienie imigrantów w ochronie zdrowia. 31 maja rząd zaprezentował przepisy, które:


➡️ ułatwią obcokrajowcom nostryfikację dyplomów w Polsce
➡️ umożliwią obcokrajowcom odbywanie stażu podyplomowego w polskiej ochronie zdrowia
➡️ umożliwią prace w Polsce lekarzom z zagranicy bez nostryfikowanych dyplomów (na okres do 5 lat)

W swoim profilu FB napisał Krzysztof Bosak – obecnie jeden z liderów Konfederacji KORWiN Braun Liroy Narodowcy.

„Trochę mnie przeraża fakt, że będzie można zatrudnić w szpitalu w Polsce na 5 lat lekarza który nie ma uznawanego w Polsce dyplomu. To ma być sposób na braki kadrowe? Lekarze których wiedza nie jest w żaden sposób zweryfikowana? Dobrze, że choć mają umieć polski 😉” – skomentował projekt na twitterze Jakub Kosikowski, lekarz z Lublina związany wcześniej z Porozumieniem Rezydentów.

„Jest projekt ustawy o zawodzie lekarza. Wersja Ministerstwa Zdrowia różni się od projektu złożonego przez dr. Jarosława Bilińskiego. Pół ustawy dotyczy wprowadzenia obcokrajowców do pracy w Polsce. To sposób na braki kadrowe?” – pyta Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska, redaktor prowadząca sekcję „Zdrowie” w serwisie Prawo.pl. Poniżej fragmenty jej artykułu.

„Do Ministerstwa Zdrowia 16 stycznia br. trafił projekt nowelizacji ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, który stworzył zespół ministerialny. W jego skład weszli m.in.: lekarze i rezydenci. Bazując na tym dokumencie, resort stworzył swoją wersję. 31 maja Ministerstwo Zdrowia przekazało do konsultacji publicznych swoją wersję nowelizacji, która daleko odbiega od tego, co złożyli w styczniu lekarze. (…)

– Jesteśmy rozczarowani tym projektem – mówi dr Jarosław Biliński, wiceprezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie, przewodniczący zespołu, który opracował projekt nowelizacji. – Połowa projektu dotyczy zmian w prawie związanych z nostryfikacją dyplomów lekarzy obcokrajowców. Widocznie to ma być sposób na braki kadrowe wśród specjalistów w Polsce – nie poprawa warunków dla polskich lekarzy, ale szybsze zatrudnienie tych z zagranicy – dodaje. (…)

Nowela ma być kompleksową regulacją, dotyczącą najważniejszych zagadnień związanych z organizacją i realizacją stażu podyplomowego w akcie prawnym rangi ustawowej, w tym umożliwiać cudzoziemcom odbywanie stażu podyplomowego na zasadach obowiązujących obywateli polskich. (…)

Projekt nowelizacji dodaje również nowe przepisy, które mają na celu umożliwienie podmiotom wykonującym działalność leczniczą zatrudnianie lekarzy i lekarzy dentystów, którzy są cudzoziemcami spoza UE i posiadają tytuł specjalisty uzyskany poza granicami Polski. Lekarz i lekarz dentysta cudzoziemiec posiadający tytuł specjalisty uzyskany za granicą, posiadający znajomość języka polskiego oraz inne wymogi (np: posiada pełną zdolność do czynności prawnych, posiada stan zdrowia pozwalający na wykonywanie tego zawodu, wykazuje nienaganną postawę etyczną, uzyskał prawo pobytu na terytorium RP oraz posiada trzyletnie doświadczenie w danej dziedzinie jako specjalista), o ile otrzyma zaświadczenie zatrudnienia od podmiotu wykonującego działalność leczniczą mającego siedzibę na terytorium Polski – będzie mógł wystąpić do właściwej okręgowej rady lekarskiej (ORL) o przyznanie prawa wykonywania zawodu na czas i miejsce zatrudnienia w tym podmiocie.

Zatrudnienie tych lekarzy specjalistów będzie możliwe na okres nie dłuższy, niż 5 lat. (…)”


Krzysztof Bosak (FB)

Źródło:
prawo. pl/zdrowie/projekt-ustawy-o-zawodzie-lekarza-trafil-do-konsultacji,425191. html

Fot Wikipedia Adrian GrycukPraca własna

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook