14 kwietnia 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

Schematom STOP – 40 powiatów w programach aktywizacji zawodowej

2 min read

images (1)Od września ubiegłego roku (2013) ruszyły pilotaże rodzinnych programów aktywizacji zawodowej, pomocy i integracji społecznej. MPiPS cierpliwie czekał na zgłoszenia 40 powiatów. Nabór przeszedł pomyślnie, wśród chętnych znalazł się również nasz powiat.

Wczoraj (09-01-2014) ukazała się informacja pochodząca od pani kierownik tucholskiego PCPR-u – Joanny Toby o tym że zakończono procedurę naboru na pracownicze miejsca pracy w projekcie – Schematom STOP. 

Wybrano cztery panie:

Iwonę Kowalską

Dominikę Kołodziejską

Małgorzatę Pędrak – Zabrocką

Joannę Remus

Projekt systemowy, w ramach którego będą realizowane pilotaże został zainicjowany przez Departament Pomocy i Integracji Społecznej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej i jest realizowany przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich.

Na terenie 40 powiatów, które przystąpią do przeprowadzenia pilotażu przetestowane zostaną nowe kompleksowe rozwiązania w zakresie udzielenia wsparcia rodzinom wielodzietnym korzystającym z pomocy społecznej oraz instrumentów rynku pracy. 

Powiaty przystępujące do realizacji pilotażu będą mogły uzyskać dofinansowanie m. in. na utworzenie Centrów dla Rodzin, tj. placówek, które w sposób kompleksowy będą udzielały wsparcia rodzinom wielodzietnym w zakresie integracji społecznej i zawodowej.

Na terenie każdego z 40 powiatów powstaną dwa rodzaje zespołów: Powiatowe Zespoły Koordynujące Współpracę (PZKW) oraz Mobilne Grupy Interdyscyplinarne (MGI). Zadaniem PZKW będzie m.in. przygotowanie szczegółowych zasad współpracy instytucji obu systemów w ramach testowania modeli oraz zapoznanie poszczególnych gmin z modelami testowymi, które będą stanowiły rodzaj wytycznych dla gmin do opracowywania ich własnych rozwiązań na bazie modeli.

Formuła Centrów dla Rodzin zakłada przełamanie dotychczasowych schematów przeciwdziałania procesom marginalizacji społecznej i ekonomicznej, skoncentrowanych na udzieleniu wsparcia poszczególnym osobom, na rzecz pracy z całą rodziną.

Ciekawa inicjatywa, która zakłada wybór aż dziesięciu rodzin w trudnej sytuacji po to, aby im pomóc podnieść się z trudnej sytuacji życiowej.

Brawo! Właśnie takie działania powiatu stanowią o jego wartości, tak trzymać!

________________________

(red.)

 

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook