22 stycznia 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

Sesja Osób Niepełnosprawnych

2 min read

Dzisiaj (9 stycznia) w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu odbyła się Specjalna Sesja Osób Niepełnosprawnych. Organizatorem spotkania był samorząd województwa we współpracy z kujawsko-pomorskim oddziałem Ligi Kobiet Polskich i Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Toruniu.

To kolejna edycja tego wydarzenia, które co roku spotyka się z szerokim zainteresowaniem wśród osób dotkniętych różnymi niepełnosprawnościami. Założeniem organizatorów jest identyfikacja, prezentacja i popularyzacja problemów prawnych, ekonomicznych i społecznych osób niepełnosprawnych oraz szukanie propozycji ich konkretnych rozwiązań.

 

W sesji wzięli udział niepełnosprawni reprezentanci różnych organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, warsztatów terapii zajęciowej z całego województwa, którzy zasiadając w ławach sali sesyjnej Urzędu Marszałkowskiej wcielili się niejako w role radnych województwa. Podczas obrad zgłaszali interpelacje, sygnalizując potrzeby osób niepełnosprawnych i wskazując czynniki niekorzystnie wpływające na jakość ich życia. Kancelaria Sejmiku przekaże interpelacje do podmiotów mogących pomóc w rozwiązaniu danego problemu.

 

Jak co roku chcieliśmy, aby nasi goście poczuli się szczególnie w tym dniu współgospodarzami sesji, członkami naszej regionalnej wspólnoty korzystającymi na co dzień z pełni swych praw, by wiedzieli, że ich problemy nie są wyłącznie ich problemami, ale całego województwa. Choć przepisy prawne i możliwości finansowe nie zawsze pozwalają na realizację propozycji zgłaszanych w interpelacjach, to bardzo istotne jest, aby te problemy znać i by władze województwa mogły o nich usłyszeć bezpośrednio od osób, których te problemy dotyczą.

 

W tym roku sesji osób niepełnosprawnych przewodziło prezydium w składzie: przewodniczący sejmiku Ryszard Bober, marszałek województwa Piotr Całbecki, wiceprzewodniczący sejmiku Marek Nowak, dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Oddziału PFRON Aleksandra Gierej i przewodnicząca kujawsko-pomorskiego oddziału Ligi Kobiet Polskich Anna Komoń.

 

Obradom przysłuchiwali się goście zajmujący się pomocą osobom niepełnosprawnym w różnych miastach i organizacjach z naszego województwa: przewodniczący Komisji Pracy, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Marek Witkowki oraz wiceprzewodnicząca tej komisji Katarzyna Lubańska, wiceprezydent Miasta Torunia Andrzej Rakowicz, pełnomocnik Prezydenta Miasta Bydgoszczy ds. osób niepełnosprawnych Krzysztof Kranz, naczelnik Wydziału Spraw Społecznych w Urzędzie Miasta Grudziądza Beata Przybylska, dyrektor Departamentu Spraw Społecznych, Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego i Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Krystyna Żejmo-Wysocka, przewodnicząca Wojewódzkiej Rady Społecznej ds. osób niepełnosprawnych Hanna Zielińska oraz przewodnicząca Rady Działalności Pożytku Publicznego Anna Leszczyńska.

 

Lista uczestników

 

Program sesji, jak co roku, objął również część artystyczną – przygotowaną tym razem przez uczestników WTZ „Modrzew” z Bydgoszczy.


kujawsko-pomorskie.pl

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook