13 maja 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNO INFORMACYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

Skarga na starostę przekazana do innej instancji

2 min read

Mnożą się skargi obywateli, tym razem chodzi o tucholskiego starostę. Sprawa dotyczy właściciela urządzeń wodnych w miejscowości Wielkiej Kloni, który ma problem z legalizacją zbiornika wodnego. Poznajmy udostępnione przez powiat informacje.

                 29 września 2015 r. do Przewodniczącej Rady Powiatu Tucholskiego wpłynęło pismo Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu przekazujące skargę Pana [usunięto dane osobowe na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.) ] z dnia 26 sierpnia 2015 r. na decyzję Starosty Tucholskiego Nr OŚ.II.6341.2.2015 z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie legalizacji istniejącego urządzenia wodnego – zbiornika wodnego na dz. 223 w Wielkiej Kloni.

W związku z powyższym Przewodnicząca Rady zwróciła się do Starosty Tucholskiego, organu właściwego ww. sprawie, o udzielenie informacji dotyczącej postępowania administracyjnego w sprawie legalizacji wskazanego zbiornika wodnego. Z informacji uzyskanych od Starosty Tucholskiego wynika, że we wskazanej sprawie toczy się postępowanie administracyjne. Osoba wnosząca skargę jest stroną wskazanego postępowania i pełnomocnik reprezentujący stronę wniósł w terminie wynikającym z przepisów prawa odwołanie od decyzji OŚ.II.6341.2.2015 z dnia 14 lipca 2015 r.

W związku z powyższym Starosta Tucholski w dniu 6 sierpnia 2015 r. przekazał odwołanie wraz z aktami sprawy do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku celem rozpatrzenia. Mając na uwadze, że skargę należy zakwalifikować na podstawie treści, a nie nazwy w niniejszej sprawie Rada Powiatu zgodnie z art. 234 pkt 1 kpa winna przekazać skargę Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku, organowi prowadzącemu postępowanie w sprawie, jako pisma zawierającego oświadczenie wiedzy strony, które należy ją traktować jako materiał dowodowy w sprawie, złożonego w toku trwającego postępowania.

W ocenie Rady Powiatu zasadne będzie przekazanie skargi, co pozwoli wyjaśnić stan faktyczny sprawy i przyczyni się do wydania decyzji przez właściwy organ. Art. 234 pkt 1 Kodeksu postępowania administracyjnego stanowi konsekwencję uniwersalnego charakteru skargi i przyjęcia zasady pierwszeństwa postępowania jurysdykcyjnego przed skargowym.

____________________

(red.)

BiP powiat

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook