18 kwietnia 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

Składowiska w Lubiewie i Śliwicach zostaną zrekultywowane?

3 min read

Oba składowiska naszego powiatu są ujęte w planie, a o tym opowie nam Urząd Marszałkowski – Toruń.

Zwiększa się zakres przygotowanego przez Urząd Marszałkowski oraz samorządy lokalne projektu rekultywacji składowisk odpadów w regionie. Do realizowanych już 22 inwestycji dołączy 7 kolejnych. Uroczyste podpisanie umów z nowymi partnerami oraz aneksów do umów partnerskich odbyło się w czwartek (14 maja) w Urzędzie Marszałkowskim.
 –
– Główny cel naszego projektu to przywrócenie wartości przyrodniczych terenom po zamkniętych składowiskach odpadów. Infrastruktura, która powstanie w ich miejscu umożliwi prowadzenie działań edukacyjnych z zakresie ekologii, ochrony środowiska oraz racjonalnego gospodarowania odpadami – tłumaczy marszałek Piotr Całbecki.
Składowisko w Śliwicach.
Wsparcie na realizację projektu „Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze” pozyskano w ramach ogłoszonego przez Ministerstwo Środowiska konkursu dotyczącego rekultywacji składowisk odpadów komunalnych lub ich wydzielonych części na cele przyrodnicze, dla których wydano decyzje dotyczące ich zamknięcia. To jedyny w Polsce tego rodzaju kompleksowy projekt rekultywacji składowisk odpadów.

Urząd Marszałkowski rozpoczął realizację projektu wspólnie z 21 samorządami lokalnymi oraz 1 związkiem międzygminnym. Oszczędności poprzetargowe umożliwiły zaangażowanie w realizację przedsięwzięcia nowych partnerów i rekultywację kolejnych siedmiu składowisk:

  • gmina Czernikowo (powiat toruński) –  składowisko w m. Jackowo,
  • gmina Fabianki (powiat włocławski) – składowisko w m. Wilczeniec Fabiański,
  • gmina Inowrocław – składowisko m. Karczyn,
  • gmina Lipno – składowisko przy ul. Wyszyńskiego w Lipnie,
  • gmina Osie (powiat świecki) – składowisko w m. Wierzchy,
  • gmina Zbójno (powiat golubsko-dobrzyński) – składowisko w m. Rembiocha,
  • gmina Skępe (powiat lipnowski) – składowisko w Skępem.


Lista wszystkich partnerów projektu tutaj

Łączna powierzchnia terenów objętych przedsięwzięciem wynosi 32,5 ha. Na wszystkich składowiskach przewidziano podobny zakres prac. Chodzi o przywrócenie wartości użytkowych gruntów między innymi poprzez właściwe ukształtowanie terenu, odtworzenie gleby, uregulowanie właściwych stosunków wodnych oraz wprowadzenie roślinności. Zrekultywowane tereny zostaną udostępnione mieszkańcom w formie ścieżek edukacyjnych.

Planowana wartość zadania wynosi 21,7 mln złotych. Wsparcie na realizację przedsięwzięcia ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko to 18,4 mln złotych (85 procent). Pozostałe środki to wkład własny beneficjentów (5 procent) oraz dotacja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu (10 procent).

Nowi partnerzy projektu przygotowują się do rozpoczęcia inwestycji. W pozostałych gminach trwają już zaawansowane prace budowlane, prowadzone też są zasiewy i nasadzenia roślinności.

W każdej z gmin uczestniczących w projekcie odbyły się też warsztaty poświęcone zagadnieniom związanym z zarządzaniem gospodarką odpadami oraz formami prowadzenia edukacji ekologicznej, a także zajęcia związane z ekologią dla uczniów klas 3 szkół podstawowych (więcej tutaj).

Termin zakończenia realizacji projektu to październik 2015 roku.

Dzisiaj w Urzędzie Marszałkowskim odbyło się uroczyste podpisanie umów z nowymi partnerami projektu oraz aneksów do umów z pozostałymi partnerami dotyczących przede wszystkim zmian w wysokości dofinansowania przedsięwzięć. W uroczystości uczestniczyli marszałek Piotr Całbecki, członek zarządu województwa Aneta Jędrzejewska oraz prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu Emilia Kawka-Patek.

___________________
(red.)
kujawsko-pomorskie.pl
Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook