1 grudnia 2020

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

Spotkanie w sprawie przewozów kolejowych na trasach przebiegających przez nasz powiat

2 min read
W dniu 6.06.br. w biurze Pana Posła Piotra Króla w Bydgoszczy, z inicjatywy Zarządu Powiatu Tucholskiego odbyło się spotkanie poświęcone planowanym zadaniom modernizacyjnym na liniach kolejowych w naszym regionie oraz wpływie tych zadań na przewozy pasażerów.

W spotkaniu wzięli: Piotr Król – Poseł na Sejm RP; Tomasz Talarczyk PKP S.A. – Dyrektor Zakład Linii Kolejowych w Bydgoszczy, Piotr Kwabiszewski Z-ca Dyrektora; Marcin Polewicz – Dyrektor Wykonawcz, Członek Zarządu Arriva RP Sp. z o.o. w Toruniu, Paweł Pleśniar – Kierownik Działu Rozkładów Jazdy Arrivy, Zenon Poturalski – Wicestarosta Tucholski, Jerzy Kowalik – Członek Zarządu Powiatu, Julian Drob – Dyrektor Biura Poselskiego.

Przedstawiciele Zakładu Linii Kolejowych przekazali informację o bieżących naprawach torów na odcinku Wierzchucin – Tuchola [linia 208], które prowadzone będą w dniach 11 – 29.07.br. prace prowadzone będą w godzinach 8:35 – 14:30. W tym czasie funkcjonować będzie Kolejowa Komunikacja Zastępcza [KKZ]. Szczegółowe informacje podane są na stronie: http://arriva.pl/art/697/wierzchucin—tuchola.html.  Na odcinku Maksymilianowo – Wierzchucin [linia 201] prace prowadzone będą o okresie od 1.08.br do 31.08.br. Również na tym odcinku, w tym czasie, funkcjonować będzie KKZ. Szczegółowe informacje będą dostępne wkrótce pod adresem: http://arriva.pl/art/701/maksymilianowo—wierzchucin.html. Przez okres wakacyjny będą więc utrudnienia. Ale pozwoli to bez problemów jeździć przez pozostałą cześć roku.

Omówiona została przebudowa odcinka Maksymilianowo- Wierzchucin –Kościerzyna – Gdynia. Realizacja tego zadania wymuszana jest potrzebą zwiększenia możliwości przewozowych na trasie porty – centralna i południowa Polska. Planuje się m.in. elektryfikację tej linii. Jako strona samorządowa przedstawiciele powiatu interesowali się wpływem tych prac na  możliwości przewozów pasażerskich. Są tutaj co najmniej dwa aspekty. Pierwszy dotyczy przywrócenia, o co staramy się od wielu już lat, stałego połączenia na całej linii 201. Przywrócenie połączenia Bydgoszczy z trójmiastem poprzez rejon Borów Tucholskich jest tutaj kluczowe. Drugi to problem związany z brakiem elektryfikacji odcinka Wierzchucin – Tuchola [linia 208] i dalej do Chojnic. Szczególnie przedstawiciele Arrivy, ale zgadzali się z tym stanowiskiem również przedstawiciele PKP. zwracali uwagę, że wprowadzenie konieczności przesiadki z pociągu spalinowego na elektryczny w Wierzchucinie spowoduje drastyczne ograniczenie potoku pasażerów co może wiązać się z nawet z likwidacją tego połączenia. Dlatego niezwykle istotne jest  zwiększenie zakresu planowanych prac na tym odcinku o jego elektryfikację.

Planowane są następne spotkania w tej sprawie. Kolejne odbędzie się jeszcze w m-cu czerwcu, po zapoznaniu się uczestników spotkania z zestawieniem problemów technicznych połączeń przygotowywanych przez stronę kolejową.

Przedstawiciele Arrivy poinformowali o uruchomieniu wakacyjnego połączenia [od 25.06.br. do 31.08.br.] z Bydgoszczy na Hel. Szczegóły znaleźć można pod adresem http://arriva.pl/art/725/multi-plaza.html. Podane tam są również skomunikowania z pociągami z innych kierunków.

_______________________

tucholski.pl

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook