czw. Maj 28th, 2020

Stalowe Anioły 2019. Wśród nagrodzonych, Pani Bożena Ziółkowska z Lubiewia

1 min read

Najbardziej zaangażowani, rzetelni, ofiarni i twórczy w działaniach w dziedzinie pomocy społecznej odebrali dziś (19 listopada) w Toruniu Stalowe Anioły – doroczne nagrody zarządu województwa. Tym razem przyznano trzynaście nagród – dziesięć indywidualnych i trzy zbiorowe – oraz trzy wyróżnienia.  Wśród nagrodzonych jest Pani Bożena Ziółkowska –prezes Zarządu Gminnego Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Lubiewie(powiat tucholski). Gratulujemy!

Celem przeprowadzonego już po raz trzynasty konkursu jest promocja najciekawszych i najbardziej wartościowych inicjatyw w tej dziedzinie, nowatorskiego podejścia oraz rzetelności i ofiarności pracowników i wolontariuszy placówek i programów opieki społecznej. Kandydatury mogły zgłaszać organy administracji publicznej, instytucje pomocowe, organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe; mogli je także wskazywać laureaci wszystkich poprzednich edycji konkursu.

Wśród tegorocznych zwycięzców są osoby i zespoły działające na rzecz rodzin oraz środowisk wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym. Odebrały statuetki Stalowego Anioła i nagrody pieniężne.

Uroczyste spotkanie odbyło się w Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu z udziałem członka zarządu województwa Anety Jedrzejewskiej i radnej województwa Katarzyny Lubańskiej, przewodniczącej sejmikowej Komisji Pracy, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa.


(red.)

kujawsko-pomorskie.pl

fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP