pt. Sie 7th, 2020

Stanowisko Rady Powiatu Tucholskiego w sprawie realizacji przez Szpital Tucholski nocnej i świątecznej opieki medycznej

2 min read
Rada Powiatu Tucholskiego wyraża swoje zaniepokojenie sytuacją, w której Szpital Tucholski nie ma możliwości zapewnienia właściwej nocnej i świątecznej opieki medycznej.

Informacja przedstawiona przez Prezesa Szpitala Tucholskiego, Pana Jarosława Katulskiego na sesji Rady Powiatu, w dniu 25 października 2019 r. jednoznacznie wskazuje, że główną przyczyną nie realizowania opieki w nocy i w święta jest brak możliwości zatrudnienia lekarzy do wykonywania zadania pod nazwą „Nocna i świąteczna opieka medyczna”.
Sytuacja taka wydarzyła się w naszym Szpitalu po raz pierwszy. Z relacji przedstawionej przez Pana Prezesa wynika, że stan ten wobec braku rozwiązań systemowych może się powtarzać.Pewnie głównym powodem takiego stanu rzeczy jest trudna sytuacja związana z brakiem kadry medycznej, co skutkuje utrudnioną dostępnością do lekarzy podczas pełnienia przez Szpital dyżurów w porze nocnej, czy w okresie świątecznym.
Jak informuje prasa, problemy z kadrą medyczną mają również okoliczne ośrodki zdrowia, zwłaszcza w godzinach od 8.00 do 18.00. Powoduje to napływ niezabezpieczonych pacjentów do szpitali (których rola jest zupełnie inna), a zaczynają po części pełnić funkcję zarezerwowaną do tej pory dla POZ-tów .Wnosimy o podjęcie działań, które rozwiążą problem w sposób systemowy, co wpłynie na poprawę sytuacji związanej z zapewnieniem szeroko rozumianego bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Powiatu Tucholskiego.
Wskazujemy w celu zapewnienia opieki medycznej wykonujemy, w tym zakresie wszystko, co jest możliwe. W roku szkolnym 2018/2019 w Tucholskim Centrum Edukacji Zawodowej wprowadziliśmy kształcenie w zawodzie „Opiekun Medyczny”. Trzydzieścioro siedmioro absolwentów w pełni przygotowanych do tego zawodu trafiło na rynek pracy.Jednocześnie podkreślamy, że w szkołach na poziomie powiatowym nie możemy kształcić innej kadry medycznej.Zatem uważamy, że do poprawy służby zdrowia na poziomie powiatu przyczynić się mogą jedynie zmiany w organizacji służby zdrowia.Reasumując, szpitale powiatowe nie powinny realizować kontraktów w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej –to zadanie przypisane winno być dla podstawowej opieki zdrowotnej.
W szpitalach funkcjonują izby przyjęć oraz szpitalne oddziały ratunkowe działające w sytuacjach zagrożenia życia mieszkańców. Prosimy o uwzględnienie głosu Rady Powiatu Tucholskiego.
Tuchola, 22listopada 2019r.

(red.)

Please follow and like us: