16 stycznia 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

Starosta wreszcie wydał zezwolenie.na realizację.„Budowy drogi publicznej wzdłuż jeziora Głęboczek w Tucholi”

2 min read

Trochę to trwało, ale wreszcie jest długo oczekiwany dokument, dający zielone światło to realizacji kolejnej inwestycji.

OBWIESZCZENIE
STAROSTY TUCHOLSKIEGO

 

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
pn. „Budowa drogi publicznej wzdłuż jeziora Głęboczek w Tucholi na odcinku o długości 0,39220km zlokalizowanym pomiędzy km 0+000,00, a km 0+392,20 jej przebiegu” w miejscowości Tuchola, w obrębie geodezyjnym Tuchola, gmina Tuchola.
Inwestycja obejmuje nieruchomości nr ewid. 1117, 1120, 1135, 1116, 1127, 1128, 1130, 1134 o nieuregulowanym stanie prawnym.
         Na podstawie art. 11f  ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz.U.2017r., poz. 1496 z późn. zm.);
z a w i a d a m i a m

 

o wydaniu w dniu 15 lutego 2018r. decyzji Starosty Tucholskiego znak BD.6740.TUCH.167.2017.WK zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, pn. „Budowa drogi publicznej wzdłuż jeziora Głęboczek w Tucholi na odcinku o długości 0,39220km zlokalizowanym pomiędzy km 0+000,00, a km 0+392,20 jej przebiegu” w miejscowości Tuchola, w obrębie geodezyjnym Tuchola, gmina Tuchola. Inwestycja obejmuje nieruchomości nr ewid. 1117, 1120, 1135, 1116, 1127, 1128, 1130, 1134 o nieuregulowanym stanie prawnym.
Nawiązując do powyższego strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w terminie 14 dni licząc od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia, w Referacie Budownictwa Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7, pokój nr 102 lub 101 w godz. pracy Urzędu (osoba prowadząca sprawę – Wojciech Kujawa, tel. 52 5590718).

 

Starosta Tucholski

(red.)

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook