16 stycznia 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

Starostwo podsumowało miniony rok, my podsumowaliśmy starostwo

11 min read

Uważni Czytelnicy zauważyli z pewnością, że Starostwo Powiatowe w Tucholi jest od wielu miesięcy bardzo rzadkim gościem na naszych elektronicznych łamach. Nie jest to sytuacja przypadkowa.

Tuż przed końcem roku, medium filmowe Starostwa Powiatowego, finansowane chyba ( bo nawet i ta informacja jest ukryta) przez Urząd Marszałkowski , poinformowało mieszkańców o nieprzerwanym paśmie sukcesów, które miały miejsce w ubiegłym roku. Skoro jest tak dobrze, to, dlaczego mamy wątpliwości? Powodów jest bardzo dużo, ze zrozumiałych względów, ograniczyć je należy do minimum.

Pamiętam, dawno temu w rozmowie z Panem Starostą, podczas jednej z imprez sportowych, zadałem pytanie, dotyczące wyjścia powiatu z zapaści finansowej. Uściślając, czy wyjście na prostą nastąpi wraz z zakończeniem kadencji obecnych władz powiatu? Pan Starosta wypowiedział wtedy bardzo ważne słowa, które można potraktować jak deklarację. W czasie tej kadencji jest to niemożliwe, ale podczas kolejnej tak. Rozbrajająca szczerość i dająca nadzieję na przyszłość nadzieja, że Powiat Tucholski przestanie „dziadować”. Niestety, jak to w życiu, a to tworzy swoje scenariusze, na które wbrew pozorom, mamy wpływ.

Do dzisiaj nie wyjaśniono sytuacji, która zdarzyła się przed wielu laty. Co takiego wydarzyło się, że nasz powiat został tak dramatycznie zadłużony? Kto ponosi za to winę i dlaczego sprawą do dzisiaj nie zajęła się prokuratura? Żadna z kolejnych ekip nigdy nie wyjaśniła tej sprawy,  sprawcy nie zostali ukarani, choć nie są anonimowi. Raz jeszcze, – DLACZEGO?

Za złą politykę poprzedników zapłacili zarówno urzędnicy / pracownicy, jak i praktycznie wszystkie inne podległe powiatowi instytucje. Obecny starosta wzorem poprzedniczki, boryka się z finansami i jak ognia unika informowania społeczeństwa zarówno o sytuacji finansowej starostwa, jak i nie doszukamy się jednoznacznych szczegółów dotyczących wprowadzonego w życie tzw. „programu naprawczego”.

Na pozór wszystko jest w najlepszym porządku, starostwo działa normalnie, przedstawiciele krążą po polskiej scenie samorządowej, również politycznej, ściskając kolejne dłonie obecnie nam panującym przedstawicielom władzy. Trudno też nie zauważyć tego, że wyczuwalna jest albo zbytnia nachalność, albo to jakaś nowa, kompletnie nam nieznana metoda lobbowania na rzecz… i tutaj mamy problem z uściśleniem, choć wielokrotnie padał z naszej strony zarzut, że lobbingu na rzecz naszego powiatu zwyczajnie od zawsze brakowało, zwłaszcza w stosunku do skandalicznych zaniechań w różnych sprawach, miłościwie nam panującego, jeszcze przez kilka miesięcy, pana marszałka województwa.

Jeżeli marszałek, to drogi,  przy współudziale lokalnych gmin, zafundowano nam, na otarcie łez, w miejsce obwodnicy – remont DW 240, który potrwa rok, no, teraz, odrobinę krócej. W dalszym ciągu, dialog powiatu z marszałkiem, przypomina telefon działający w jedną stronę, bo drugiej, chyba odcięto linię. Potwornego prztyczka w nos dostaliśmy podczas pamiętnej wizyty marszałka w Tucholi, gdzie spotkanie zdominował ktoś zupełnie inny, niż nasz starosta. Żeby było ciekawiej, ta sama osoba wyprosiła media, tym samym społeczny wgląd w sprawę był niemożliwy i stojący w opozycji do zasad tzw. demokracji, czyli rządów tłumu. Co najciekawsze, wszystkie media z wyłączeniem TOKiS-a, zaakceptowały sytuację. Pamiętamy, czym się to skończyło.

Film-1.

Film -2.

To był chyba najbardziej niepokojący sygnał tego, że Pan Starosta kompletnie nie panuje nad sytuację i już na wstępie przyjął postawę „ubogiego krewnego”. Ta jedna sprawa powinna być przyczynkiem do złożenia przez Niego dymisji.

Kolejnym faktem jest ten, dotyczącym nielegalnego wysypiska śmieci stworzonego na zapleczu znanego zakładu „Hydrotor” w Tucholi. Pomimo wielu monitów, filmów, galerii fotografii, właściciel firmy do dzisiaj nie uporządkował tego miejsca, narażając część mieszkańców Tucholi na niebezpieczeństwo w przypadku pożaru. Pamiętajmy, mówimy o odpadach toksycznych, które utylizować trzeba daleko od miasta, ponieważ lokalne PK ( w zarządzie którego jest oczywiście właściciel wspomnianej firmy) wobec tych śmieci jest bezsilne. Mamy tutaj do czynienia z sytuacją kuriozalną, pomimo naszych starań, nie reaguje Straż Pożarna ( w międzyczasie zmieniono komendanta, który prawdopodobnie nawet nie ma pojęcia o tym z jaką miną o opóźnionym zapłonie ma do czynienia. Nie reagują policjanci, co jeszcze można zrozumieć, bezsilny jest Burmistrz Tucholi i inni. Co się dzieje? Czyżby głęboki  strach przed konsekwencjami ruszenia szefa „Hydrotoru”?

Film-3

Film-4

Strach, a może układ? Warto to pytanie zadać obu włodarzom: miasta i powiatu tuż przed wyborami. Jeżeli do tego czasu nie poruszą tego problemu, mamy jasny sygnał, że ryzykują zdrowiem mieszkańców i to z premedytacją!

Pamiętny, sierpniowy kataklizm – potężna  wichura zdemolowała ponad połowę powiatu, gdyby nie ofiarność strażaków, policjantów, gdyby nie pomoc sąsiedzka, byłyby ofiary, co do tego nie mamy wątpliwości. Jak zachowało się starostwo?

Było bezsilne, pozostała koordynacja służbami kryzysowymi, rozdanie mikroskopijnych zapasów niezbędnych środków i liczenie na szczęście, że władze centralne pojawią się na miejscu i wspomogą poszkodowanych finansowo. Pamiętamy te występy, były szokujące i oburzające, częściowo zapłacono za nie z naszych pieniędzy. Cóż, gościny kosztują, ale nawet premier ma tradycyjny żołądek i poczucie, że znajduje się na terenie bardziej, niż biednym. Postaw się, nie zastaw się? Eliasz Kuziemski już od dawna nie żyje.

Filmy poświęcone nawałnicy i pracy samorządowców podczas jej trwania dostępne w naszym kanale telewizyjnym.

Ruszyła pomoc z całej Polski, materialna, fachowa, pojawili się wolontariusze. Powiat nie ma pieniędzy i jest nieprzygotowany do sytuacji kryzysowych. Tym samym powracamy do początku i pytamy, kto zniszczył finanse POWIATU TUCHOLSKIEGO I NARAZIŁ TYM SAMYM MIESZKAŃCÓW?

Skoro jesteśmy przy finansach, tuż przed zakończeniem 2017 roku, również w powiecie, odbyła się sesja finansowa. Wbrew optymizmowi zarządu, sytuacja naszego powiatu jest katastrofalna.

Trwa nadal program naprawczy i optymistycznie zakłada się, że zakończy się on do 2024 roku. Sytuacja ta wymusza wyłącznie ograniczenia. Nie będzie podwyżek dla pracowników starostwa wzorem ostatnich dwóch lat, a może więcej, pozostaje tylko zdobywanie pieniędzy poprzez gminy, wojewodę, może marszałka lub z demoralizujących urzędników i przedsiębiorców, projektów unijnych. A co się stanie, kiedy unia wprowadzi ograniczenia i pozbawi Polskę części środków na rozwój? Powiaty upadną i to byłoby najlepsze rozwiązanie, ponieważ tak naprawdę powiaty są nam niepotrzebne, gminy lepiej zarządzają swoim majątkiem i aby zatkać dziurę w budżecie, nie wyprzedają swoich, np. nieruchomości. Tym czasem w naszym starostwie trwają licytacje, a społeczeństwo znajdujące się w błogostanie nie ma o tym pojęcia. A korzystnie można kupić:

Ogłoszenie o XV-tym przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Tucholi, stanowiącej własność Powiatu Tucholskiego, działka nr 3817/11 o pow. 0,0961 ha.

[…]

Ogłoszenie o II-gich przetargach ustnych nieograniczonych na zbycie dwóch nieruchomości gruntowych, położonych w Tucholi, stanowiących własność Powiatu Tucholskiego, dz. nr 3664 , dz. nr 3663.

[…]

Ogłoszenie o XIV-tym przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Tucholi, stanowiącej własność Powiatu Tucholskiego, działka nr 3817/11 o pow.0,0961 ha.

[…]

Informacja o XIII-tych przetargach ustnych nieograniczonych na zbycie 2 działek nr ewid. 3817/10, 3817/11 z nieruchomości gruntowej położonej w Tucholi

[…]

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie dwóch nieruchomości gruntowych, położonych w Tucholi, stanowiących własność Powiatu Tucholskiego tj. dz. nr 3664 , dz. nr 3663

[…]

Wykaz nieruchomości Powiatu Tucholskiego przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargowej

[…]

Informacja o XII-tych przetargach ustnych nieograniczonych na zbycie 2 działek nr ewid. 3817/10, 3817/11 z nieruchomości gruntowej położonej w Tucholi

[…]

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu, stanowiącej działkę nr 211/1 położonej w Łobodzie, gm. Śliwice

[…]

Wykaz nieruchomości Powiatu Tucholskiego przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, stanowiące działki nr 806/2 i nr 806/3 położone w obrębie Tuchola

[…]

Wykaz nieruchomości Powiatu Tucholskiego przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, stanowiące działki nr 496, nr 497/1 i nr 613 położone w miejscowości Biała w obrębie Klocek

[…]

XI-te przetargi ustne nieograniczone na zbycie 3 działek z nieruchomości gruntowej położonej w Tucholi, stanowiącej własność Powiatu Tucholskiego.

[…]

I-wszy przetarg ustny nieograniczony na zbycie zabudowanej nieruchomości własności Skarbu Państwa, stanowiącej działkę nr 2129/2 o powierzchni 0,0851 ha, położoną w obrębie Tuchola, przy ul. Pocztowej w Tucholi

[…]

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargowe,j stanowiącej działkę nr 2129/2 położoną w obrębie Tuchola

[…]

Zarząd Powiatu Tucholskiego ogłasza I-wszy przetarg ustny nieograniczony na zbycie dwóch nieruchomości gruntowych, położonych w Tucholi, stanowiących własność Powiatu Tucholskiego,

[…]

Zarząd Powiatu Tucholskiego ogłasza X-te przetargi ustne nieograniczone na zbycie 4 działek z nieruchomości gruntowej położonej w Tucholi, stanowiącej własność Powiatu Tucholskiego

[…]

Ogłoszenie o I- wszym przetargu nieograniczonym na zbycie nieruchomości położonej w m. Łoboda

[…]

Wykaz nieruchomości Powiatu Tucholskiego przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargowej stanowiące działki nr 3663, nr 3664, położone w obrębie ewidencyjnym Tuchola

[…]

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargowej stanowiącej działkę nr 211/1, położoną w obrębie Łoboda

[…]

Zarząd Powiatu Tucholskiego ogłasza przetargi ustne nieograniczone na zbycie dwóch nieruchomości gruntowych, położonych w Tucholi, stanowiących własność Powiatu Tucholskiego

[…]

Ogłoszenie o przetargach na zbycie nieruchomości położonych w Tucholi-Rudzki Most

[…]

Ogłoszenie o kolejnych przetargach na zbycie nieruchomości położonych w m. Tuchola – Rudzki Most

[…]

Zarząd Powiatu Tucholskiego ogłasza VII-me przetargi ustne nieograniczone na zbycie 10 działek z nieruchomości gruntowej położonej w Tucholi, zapisanej w księdze wieczystej KW nr BY1T/00017750/8

[…]

Zarząd Powiatu Tucholskiego ogłasza VI-te przetargi ustne nieograniczone na zbycie 11 działek z nieruchomości gruntowej położonej w Tucholi,

[…]

Zarząd Powiatu Tucholskiego ogłasza V-te przetargi ustne nieograniczone na zbycie 13 działek z nieruchomości gruntowej położonej w Tucholi, stanowiącej własność Powiatu Tucholskiego

[…]

Wykaz nieruchomości Powiatu Tucholskiego przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

[…]

Zarząd Powiatu Tucholskiego ogłasza III-cie przetargi ustne nieograniczone na zbycie 24 działek z nieruchomości gruntowej położonej w Tucholi,

[…]

Wyprzedaż majątku, by ratować finanse, oznacza w rzeczywistości bezpowrotną utratę terenów i zablokowanie rozwoju powiatu na wiele lat, to jedyny słuszny wniosek, wysnuty przez przeciętnego obywatela.

 

Na ostatniej sesji, radni jednogłośnie przegłosowali zarówno długoletnią prognozę finansową, jak i projekt budżetu na przyszły rok. Starosta chwali się, że zadłużenie powiatu w 2017 r. znajduje się na poziomie 35 – 36 proc., gdy dla porównania 1 grudnia 2014 r., gdy zaczynała się obecna kadencja zarządu, zadłużenie powiatu wynosiło 64 proc. – Jest to olbrzymi skok – dodaje .

Prócz tego pojawiają się kolejne kwoty, które niepokoją, czy mam do czynienia z kreatywną księgowością, czy też z faktem? Pan Starosta twierdzi, że w 2018 budżet zamknie się nadwyżką w wysokości 1 mln 600 tys. złotych oraz 2 mln 300 tys. tzw.wolnych środków, które powiat przeznaczy na spłatę długów.  Pan starosta deklaruje również, że w 2018 roku poziom zadłużenia sięgać będzie 20 000 000 złotych. Jakoś trudno podzielić ten optymizm, inaczej, społeczeństwo w roku wyborczym, zwłaszcza w okolicznych gminach, nie uwierzy w podobne baśnie. Wystarczy kolejna wichura, a ta zdarzy się prędzej, czy później i wszelkie prognozy trafi szlag.

Sytuacja przypomina odrobinę przeciwieństwo tego, co wydarzyło się podczas pamiętnej nawałnicy, władze lokalne wiedziały o zbliżającym się kataklizmie, ale jedynym medium, które poinformowało społeczeństwo był jak zwykle – TOKiS – PRESS, dzisiaj mamy przeciwieństwo tamtego stanu – typowy hurraoptymizm najgorszy z możliwych, bo finansowy, oparty na danych wyssanych z palca.

I wreszcie ostatnia z ważnych spraw, wyjaśnijmy wreszcie mieszkańcom, czym jest słynne RIO? Dla większości będzie to zapewne skrót od miejsca przyjemnego zwłaszcza dla turystów szukających rozrywki – Rio de Janeiro. Nic bardziej mylnego, tym razem poruszamy się w świecie kontroli, przed którą gną się karki nie tylko starostwa, ale i gminy – Regionalna Izba Obrachunkowa.

Cóż to za diabeł?

Regionalne Izby Obrachunkowe utworzone zostały, jako organy nadzorujące i kontrolujące jednostki samorządu terytorialnego w zakresie gospodarki finansowej i zamówień publicznych oraz prowadzące działalność informacyjną i szkoleniową w sprawach budżetowych. Nie są one elementem systemu organizacyjnego samorządu terytorialnego, lecz specjalnie powołaną instytucją państwową, sprawującą kontrolę zewnętrzną w stosunku do organów i jednostek samorządu terytorialnego. Izby są państwowymi jednostkami budżetowymi.

Od 1997 roku konstytucyjne podstawy ich działalności uregulowane zostały w artykule 171 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej stanowiącym, między innymi, że regionalne izby obrachunkowe są organami nadzoru nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego w zakresie spraw finansowych. Dokonywane na przestrzeni lat zmiany regulacji ustawowych dotyczących ich funkcjonowania nie wprowadziły zasadniczych zmian w ich kształcie. To właśnie Regionalna Izba Obrachunkowa ( w naszym przypadku z siedzibą w Bydgoszczy) negatywnie, względnie pozytywnie opiniuje budżet powiatu, o ile spełnia on wymogi formalne i merytoryczne. W naszym przypadku dodatkowego znaczenia nabiera oczywiście wspomniany wcześniej program naprawczy, który RIO zaakceptowało.

Skoro sławetne RIO jest ciałem tak nieomylnym, to gdzie byli urzędnicy izby, kiedy przed laty zniszczono (wyjątkowo łagodne określenie autora) budżet Naszego Powiatu? Oślepli, ogłuchli, a może wyjaśnienie jest jeszcze bardziej zawiłe? Wyjaśnić to kompleksowo powinna prokuratura i syndyk masy upadłościowej, bo tak naprawdę, ta jednostka jest bankrutem w dodatku nikomu niepotrzebnym, podobnie jak tysiące innych, polskich, zadłużonych po uszy powiatów. „Dobra zmiana” nie dostrzega skali problemu.

Trudno nie docenić tego, co dotychczas zrobił zarząd, ale gdyby społeczeństwo informowane było z równą siłą o niepowodzeniach, co o sukcesach, władze powiatu byłyby chociaż wiarygodne.

Trudno też nie zauważyć, że współpraca z niektórymi gminami pozostawia wiele do życzenia, w sposób szczególny z gminą Tuchola, czyżby do głosu doszła polityka?

Społeczeństwo powiatu potrzebuje diametralnych zmian i to osobowych, na najwyższych stanowiskach. Potrzebujemy zmiany radnych, odpolitycznionego zarządu, bezpartyjnych, wykształconych specjalistów biegłych w ekonomii, zarządzaniu, systemowemu lobbowaniu na rzecz powiatu oraz menadżerów, którzy opracują skuteczną drogę rozwoju powiatu na kilkadziesiąt lat w oparciu, o społeczną kontrolę swoich poczynań. Należy dokonać zmian związanych z terenami podlegającymi Natura 2000, ograniczyć działalność Parku Krajobrazowego i postawić na turystykę.  Taki plan powinien być konsekwentnie realizowany, jednak wpierw należy skończyć z amatorszczyzną oraz rozliczyć grzechy przeszłości, z pomocą Temidy.

Innej drogi nie ma i nie będzie, Państwu już dziękujemy.


Mariusz R.Fryckowski

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook