24 stycznia 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

Starostwo Powiatowe w Tucholi: Fundacja HONESTE VIVERE świadczyć będzie nieodpłatną pomoc

2 min read
Na podstawie art. 15 ust. 2j ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) informuję, iż w odpowiedzi na ogłoszony w dniu 25 października 2017 r. otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Tucholskiego w 2018 roku wpłynęło 8 ofert.

Do 17 listopada 2017 r. do godz. 1430 do Starostwa Powiatowego w Tucholi wpłynęło 7 ofert, a w 20 listopada 2017 r. o godz. 1145 do Starostwa wpłynęła 1 oferta.

Na podstawie rekomendacji Komisji Konkursowej Zarząd Powiatu Tucholskiego w dniu 21 listopada 2017 r. zdecydował o wyborze Fundacji HONESTE VIVERE z siedzibą w Warszawie i przyznaniu dotacji na wykonanie przedmiotowego zadania w wysokości 60.725,88 zł. Dofinansowanie realizacji zadania obejmuje okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.

Fundacja Honeste Vivere jest ogólnopolską organizacją pozarządową z siedzibą w Warszawie. Głównym celem  działalności fundacji jest kształtowanie świadomości prawnej społeczeństwa oraz krzewienie wiedzy na temat wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich.

Działania fundacji skierowane są m.in. do osób fizycznych, w szczególności do grup społecznych o najsłabszym dostępie do usług prawniczych. Dzięki wsparciu merytorycznemu prawników współpracujących z Fundacją, prowadzona jest działalność edukacyjna i konsultacyjna dzięki czemu firma podobno zapewnia równy start i wyrównuje szanse na rynku.

Przyjrzymy się tej fundacji z należytą starannością.


(red.)

tucholski.pl

honestevivere.info

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook