29 lipca 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNO INFORMACYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

Stop brudnej kampanii wyborczej! Komu zależy na tym, aby w ten sposób zdyskredytować wójta Lubiewa?

11 min read

TOKiS – PRESS nie szczędzi krytyki lokalnym samorządom, to wie każdy nasz Widz i Czytelnik. Często się zdarza, że punktujemy je na każdym kroku, ale nigdy się nie zdarzyło, aby po naszej interwencji nie było pozytywnej reakcji na zaistniały problem.

Wśród samorządowców krąży nawet takie zabawne powiedzenie, że TOKiS nie toleruje krytyki innych wobec samorządowców, chyba że krytykującym jest on sam. To oczywiście żart, choć w tym konkretnym przypadku nie do końca. Każdy samorząd ma swoje sukcesy i stertę problemów, z którymi się boryka od wielu lat. Tak było, jest i będzie do chwili, kiedy budżety gmin będą tak skromne. Od lat jesteśmy blisko prawie wszystkich, wiemy, jak ci ludzie ciężko pracują i wiemy, z jakim trudem i nie ze swojej winy, odnoszą sukcesy. To stwierdzenie dotyczy nawet tak często przez nas krytykowanego starostwa. Wbrew pozorom, kibicujemy wszystkim samorządowcom i wraz z z nimi cieszymy się z każdej oddanej inwestycji, ba, mało tego, mówimy o tym, a to w dzisiejszych czasach rzadkość wśród mediów.  Potknięcie się na czymkolwiek, jest bardziej „medialne”, przyciąga uwagę większej ilości czytelników, chodzi wyłącznie o pieniądze ze sprzedanego nakładu, a to wielki błąd.

Tym bardziej, ze zdziwieniem obserwujemy przedziwne zachowanie  administratora strony w popularnym portalu społecznościowym, gdzie komuś bardzo zależy na tym, aby dosłownie wdeptać w ziemie jednego z demokratycznie wybranych ( z woli ludu) wójtów. Już sam wydźwięk tej strony mówi wszystko, lista zarzutów jest długa, choć dotyczy kwestii dosłownie wyssanych z palca. To oburzające.

Widać wyraźnie, że zbliżająca się samorządowa kampania wyborcza będzie „krwawa”. Objęcie eksponowanego stanowiska zaufania społecznego, do gigantyczna odpowiedzialność. Nikt kto dotychczas nie piastował takiego urzędu, nawet nie ma pojęcia, z czym się on wiąże. Taka osoba nie ma życia prywatnego, narażona jest na częste ataki, często nieuzasadnione, a te wynikają wyłącznie z jednego – kompletnej niewiedzy paszkwilanta.

Aby „wybraniec” mógł być skuteczny, musi mieć wiedzę i praktykę. Jeżeli nie spełnia tych warunków, musi się uczyć, a to zajmuje więcej, niż rok, oznacza to,że przez rok wydajność nowego włodarza jest minimalna, uzależniony jest głównie od swoich współpracowników, ryzykując wydaniem błędnej decyzji. Ktoś rozumny,  bez praktyki, podejmie takie ryzyko, gdzie w perspektywie, być może, będzie zagrożona społeczność?

Od lat przyglądamy się działalności gminy Lubiewo,  to dobra gmina, ze swoistym fenomenem, mieszkańcy od dziesiątków lat ufają jednej i tej samej osobie! Zdążył się zmienić system, wymordowano jego prominentnych przedstawicieli, zmianie uległ również system wartości, a On trwa i działa. Gmina Lubiewo funkcjonuje i to zupełnie nieźle, patrząc na mnogość inwestycji, przy otwarciu których byliśmy, zaprzecza paszkwilom pisanym przez jakąś nieodpowiedzialną osobę, która wyraźnie nie jest obiektywna w ocenach i wyraźnie gra na emocjach podatnych. Paskudne odczucie, kiedy się to czyta.

Może dlatego osobiście poprosiłem samorządowców z Lubiewa, aby przygotowali specjalnie do tego felietonu  szczegółowe sprawozdanie tylko z jednego roku działalności, w sprawie najbardziej palącej – DRÓG,  za ubiegły 2017 rok.

Przeglądając te informacje, uśmiech sam „pakuje” się na usta, bo mam świadomość tego, że inne gminy też odnoszą podobne sukcesy, pomimo tego, że właśnie ubiegły rok ciężko je doświadczył (np. Kęsowo, Gostycyn, Tuchola, Śliwice itd).

To był rok próby i z pełną odpowiedzialnością mogę napisać, każdy z tych ludzi lepiej / gorzej, ale zdał egzamin i co najważniejsze, nikt nie zginął – TOKiS – PRESS dokumentował te zdarzenia, informował ludzi o wszystkim w komunikatach kryzysowych. Mówimy o niepodważalnych dowodach. Ci ludzie walczyli z żywiołem i jednocześnie budowali. Odporność i konsekwencja w działaniach  – cechy godne podziwu.

Słowo może zabić równie skutecznie, jak broń palna, kto tego nie rozumie jest ignorantem. Słowo ma też inną moc – dyscyplinuje, a to już zupełnie inna sprawa, co najważniejsze – twórcza.

Popatrzmy i prześledźmy działalność gminy, którą od wielu lat zarządza  wybierany wciąż ten sam wójt Lubiewa. Po czynach ich poznacie…, kto to napisał? No, tak, większość odpowie, że Cejrowski.

IWESTYCJE DROGOWE ZREALIZOWANE W 2017r.

 

Przebudowa drogi gminnej nr 010643C Sucha-Cierplewo od km 0+990 do km 1+354 oraz drogi gminnej nr 010620C Sucha Młyn- Cierplewo od km 1+540 do km 2+277 do gruntów rolnych

 

W dniu 20.11.2017r. inwestycja polegająca na przebudowie drogi łączącej gminę Lubiewo z Gminą Koronowo oraz powiat tucholski z bydgoskim została zakończona. Droga na długości ponad
1 kilometra zyskała nawierzchnię bitumiczną, co zdecydowanie poprawiło jakość i komfort jazdy kierowców. Inwestycja została wykonana w oparciu o nową technologię polegającą na stabilizacji gruntu mieszanką cementu, wody oraz środka chemicznego.

Oszczędność czasu i środków pieniężnych polegała na tym, iż nie było konieczności korytowania
i wywozu nadmiaru ziemi. Wykorzystany został grunt rodzimy, który wcześniej został poddany analizie w laboratorium. Okazało się, że nowa technologia może zostać zastosowana na przedmiotowym ciągu komunikacyjnym co przyczyniło się do szybkiej i tańszej realizacji zadania.

Wartość inwestycji ogółem wyniosła 550 913,44zł. Na kwotę tę złożyły się dofinansowania
z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 186 000,00zł, z Nadleśnictwa Zamrzenica
w wysokości 70 000,00zł oraz

 

 

Przebudowa ul. Lipowej i Ks. Czarnowskiego w Lubiewie wraz z chodnikami, ciągiem pieszo-rowerowym, odwodnieniem i oświetleniem -I etap

W dniu 29.08.2017r. odebrana została inwestycja obejmująca wykonanie nawierzchni ulicy, przejścia dla pieszych i zjazdów w technologii kostki brukowej o gr. 8 cm, budowę sieci kanalizacji deszczowej oraz przebudowę oświetlenia ulicznego z nowoczesnym źródłem światła typu LED. Wartość robót budowlanych wyniosła 316768,21 zł brutto. Inwestycja
była w 50% dofinansowana z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019.

 

 

Przebudowa drogi gminnej w Trutnowie

W grudniu 2017r., dzięki sprzyjającej aurze została wykonana przebudowa drogi gminnej
w Trutnowie.

Pierwszy etap obejmował wykonanie koryta wraz z profilowaniem, warstwy odsączającej oraz podbudowy z gruzu betonowego i kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie. Drugi etap obejmował wykonanie 5 cm warstwy z kruszywa oraz 4 cm betonu asfaltowego. Całkowity koszt inwestycji wyniósł ponad 255 tys. zł.

 

Remont drogi powiatowej 1036C w Klonowie

Również w końcówce roku 2017 udało się wyremontować nawierzchnię asfaltową w miejscowości Klonowo na odcinku 800 metrów.

Zakres zadania obejmował: roboty pomiarowe, regulację kratek ściekowych, regulację włazów kanalizacyjnych, frezowanie nawierzchni bitumicznej, ścinanie i uzupełnienie poboczy, wykonanie warstwy ścieralnej 4 cm.

Wartość robót drogowych wyniosła 238.745,21 zł brutto. Gmina Lubiewo udzieliła Powiatowi Tucholskiemu dotację na realizację zadania w wysokości: 35 000,00zł.

 

 

Niestety, najprawdopodobniej nie dojdzie do realizacji projektu rozbudowy  drogi powiatowej 1030C w Lubiewie. Wniosek o dofinansowanie złożony  przez Powiat Tucholskiz Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 uzyskał bardzo małą liczbę punktów.

Projekt zakładał przebudowę skrzyżowania dróg powiatowych: 1033C, 1040C, 1045C. W ramach inwestycji planowane było wykonanie następujących elementów ulicy:

-projektowana jezdnia bitumiczna szerokości 6,0-5,5m;

-projektowany ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 3,0m przy krawędzi jezdni;

-projektowany chodnik z kostki betonowej o szerokości 1,50-2,00m przy krawędzi jezdni;

-projektowane wjazdy bramowe z kostki betonowej;

-projektowany parking przy placu z ,,krzyżem” na istniejącej jezdni bitumicznej;

-projektowane skrzyżowanie o ruchu okrężnym bitumiczne z wyspą środkową i wyspami rozdzielającymi z kostki kamiennej.

Szacunkowy koszt inwestycji to 3209 623,42 zł brutto. Gmina Lubiewo zawarła z Powiatem Tucholskim porozumienie, że w przypadku uzyskania dofinansowania Gmina Lubiewo pokryje 50% kosztów. Jedyna nadzieja na uzyskanie dofinansowania to wysokie oszczędności poprzetargowe innych beneficjentów, jednak oceniając realia obecnych rozstrzygnięć przetargowych są marne szanse na wystąpienie jakichkolwiek oszczędności.

 

Ponadto, z uwagi katastrofalny stan dróg gminnych, Gmina Lubiewo zgłosiła w 2017 r. do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego oraz Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego
w Tucholi następujące zadania do finansowania z tzw. kryzysówki w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych:

1/ Przebudowa drogi gminnej 010614C Klonowo – Sucha od km 0+000 do km 3+904,

2/ Przebudowa drogi gminnej 010604C Iwiec – Bysław od km 0+000 do km 3+345,

3/ Przebudowa drogi gminnej 010610C Zamrzenica – Klonowo od km 0+000 do km 6+011.

Wnioski te zostały zweryfikowane przez urzędników wojewody, a ich realizacja jest koordynowana przez zarząd powiatu.

 

Inwestycje, szczególnie drogowe są realizowane przez Gminę Lubiewo w miarę możliwości uzyskania jakiegokolwiek dofinansowania, niestety bardzo dużo zależy od Zarządu Powiatu Tucholskiego, i nie dotyczy to tylko dróg powiatowych, ale również gminnych w zakresie zarzadzania kryzysowego.

 

                                  

 

Inwestycje planowane do realizacji w 2018r.

 

Budowa infrastruktury Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Bysławiu

W październiku 2017 r.Gmina Lubiewo złożyła wniosek o powierzenie grantu do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na realizację inwestycji pn. ,,Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z budynkiem edukacyjno-promocyjnym w Bysławiu”.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę:

1/ budynku edukacyjno-promocyjnego (dz. nr 525/4 i 614/4) wraz z parkingiem dla samochodów osobowych i fundamentami pod wagę najazdową,

2/ wiaty na odpady  wielkogabarytowe (dz. nr 412/3),

3/ boksów na odpady (dz. nr 412/3 w Bysławiu)  z przeznaczeniem na odpady budowlane, zielone, opony, tworzywa sztuczne;

4/ ogrodzenia o konstrukcji metalowej i utwardzenia nawierzchni (na części terenu dz. nr 412/3),

5/ oświetlenia typu led.

Ponadto projekt zakłada zakup kontenerów metalowych zamykanych z przeznaczeniem na zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, lampy fluorescencyjne, zużyte baterie i akumulatory, farby, lakiery, kleje, metal, odzież i tekstylia oraz pojemników 1100 l na szkło, papier i odpady wielomateriałowe.

Szacunkowa wartość robót budowlanych wynosi 1 002 470,45 zł brutto.

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 85 % wydatków kwalifikowanych. Wniosek, po przeprowadzeniu oceny kryteriów merytorycznych spełnił wymogi formalne i został przełożony do dalszej oceny pod względem spełnienia szczegółowych kryteriów merytorycznych.Zgodnie z kryteriami naborurealizacja
i zakończenie całego projektu musi nastąpić do 30 czerwca 2018 r.

 

                                                                                                                                

Budowa targowiska gminnego w Lubiewie

W dniu 16 listopada 2017 r. Wójt Gminy Lubiewo podpisał umowę na dofinansowanie projektu pn. ,,Budowa targowiska gminnego w Lubiewie”. Targowisko ,,Mój Rynek” będzie zlokalizowane
w Lubiewie, na działce nr 415, przy ul. Hallera 15. Projekt przewiduje budowę budynku higieniczno – sanitarnego o pow. zabudowy 24 m2, trzech zadaszonych wiat, ogrodzenia, utwardzenia powierzchni gruntu na terenie targowiska i oświetlenia w postaci lamp solarnych. Na terenie targowiska przewiduje się 12 miejsc do handlu pod zadaszonymi wiatami (po cztery stanowiska pod każdą wiatą) oraz 11 miejsc do handlu na utwardzonym placu. Zakłada się, że 50% powierzchni handlowej targowiska przeznaczona będzie dla rolników sprzedających wyprodukowane produkty oraz ponad 10% powierzchni handlowej targowiska pod sprzedaż produktów rolno-spożywczych wyprodukowanych w systemie rolnictwa ekologicznego, pozostałe stanowiska z możliwością sprzedaży wyrobów tekstylnych, butów itp. Szacunkowa wartość inwestycji wynosi 408 651,98 zł brutto.  Realizację inwestycji przewidziano do końca października 2018 r. Maksymalny poziom dofinansowania ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wynosi 63,63 % wydatków kwalifikowanych.

                                                                                                                                

 

 

Inwestycja wodno-ściekowa

Wójt Gminy Lubiewo w lipcu 2017r. podpisał umowę o przyznanie pomocy na realizację projektu pn.; „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Lubiewo i Trutnowo wraz z budową przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lubiewo”.  Projekt dofinansowany jest
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji typu „Gospodarko wodno-ściekowa”, Poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną
i w oszczędzanie energii” Działanie „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”. Szacunkowy koszt projektu – 1.423.490,99 zł, dofinansowanie – 736.396,00 zł. Realizację inwestycji przewidziano do końca października 2018 r. Dzięki realizacji projektu wybudowane zostaną sieci spinające bysławskie i lubiewskie wodociągi, co umożliwi zasilanie w wodę,  w razie awarii całej gminy z jednej stacji. Dodatkowo, zostaną wybudowane 33 przydomowe oczyszczalnie ścieków, które cieszą się dużą popularnością wśród mieszkańców, a jednocześnie stanowią najbardziej ekonomiczne rozwiązanie w gospodarce ściekowej.

 

Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Bysław-Bysławek II etap

Pozytywną ocenę uzyskał również wniosek o dofinansowanie na budowę II etapu ścieżki rowerowej na odcinku Bysław – Bysławek. Przedmiotowe przedsięwzięcie projektowane jest wzdłuż drogi powiatowej nr 1038C, na odcinku pomiędzy miejscowościami Bysław i Bysławek. Budowa przedmiotowej ścieżki jest II etapem realizacji inwestycji na przedstawionym odcinku. Etap I polegał na budowie ścieżki rowerowej dwukierunkowej o szerokości 2 m i długości 751 m biegnącej wzdłuż drogi powiatowej od strony miejscowości Bysławek.

Inwestycja przewiduje budowę ścieżki rowerowej o  długości 1,464 km w technologii bitumicznej. Początek projektowanego odcinka zlokalizowany będzie za tylną bramą placu kościelnego kościoła parafialnego w Bysławiu. Projektowany ciąg na pierwszych 370 mb, czyli na terenie użyczonym przez Parafię Rzymskokatolicką pełnił będzie funkcję ciągu pieszo-rowerowego o szerokości zmiennej. W km 0+370 do km 1+464 projektuje się ścieżkę rowerową dwukierunkową o szerokości 2m.

Po realizacji projektu obie ścieżki połączą dwie miejscowości – Bysław oraz Bysławek i umożliwią bezpieczne przemieszczanie się rowerem wzdłuż drogi powiatowej.

Wnioskowane dofinansowanie ze środków działania Zrównoważona mobilność miejska
i promowanie strategii niskoemisyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020  wynosi 266.670,00 zł brutto. Szacunkową wartość zadania stanowi kwota 555.562,57zł brutto. Wykonanie prac budowlanych zaplanowano do końca lipca 2018 r.

 

Rozbudowa ulicy Ogrodowej w Bysławiu

W 2018r.zostanie zrealizowana inwestycja rozbudowy ulicy Ogrodowej w Bysławiu. Inwestycja
w 50% zostanie dofinansowana z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019.

W odpowiedzi na konkurs, złożone zostały 74 wnioski, a wniosek Gminy Lubiewo znalazł się na najwyższym jak dotąd 14 miejscu.Oznacza to, że wsparcie finansowe zostanie udzielone, a ulica Ogrodowa wraz z łącznikiem stanowiącym dojazd do Szkoły Podstawowej i Przedszkola
w Bysławiu zostaną przebudowane.

W ramach inwestycji planowane jest wykonanie jezdni i zjazdów z kostki betonowej o szerokości 5,00m,chodnika z kostki betonowej o szerokości minimum 2,00m przy krawędzi jezdni,pobocza
o szerokości 0,75m,kanalizacji deszczowej z wpustami krawężnikowo- jezdniowymi,zadań
z zakresu branży elektrycznej, tj. wymiana  słupa elektroenergetycznego oraz przebudowa linii kablowej.

***

Pierwsze skojarzenie po tej lekturze to: imponujące! Mamy złe czasy dla samorządów i samorządowców, upolitycznienie i polowanie ” na czarownice” sięga w Polsce zenitu. Gdyby podeprzeć się felietonami znakomitego red. St.Michalkiewicza, stwierdzić można, że nasi umiłowanie przywódcy są kompletnymi idiotami w każdej dziedzinie.

[…] faceci wokół się snują co są już tacy, że czego dotkną, zaraz zepsują – pisał nieodżałowany Wojciech Młynarski i miał rację.

Polska bez samorządów gminnych nie ma racji bytu, to ostatni bastion, dzięki któremu Nasz Kraj jeszcze się nie rozpadł, kto tego nie rozumie, niech przestanie oglądać telewizję, a zacznie samodzielnie myśleć. SAMORZĄD LUBIEWSKI pięknie się w ten schemat wpisuje i to pod rządami nie pyskatego politruka, a obecnego wójta, któremu za walkę, o lepsze jutro dla swoich mieszkańców należy się zwyczajne dziękuję, a nie fanga w nos.


Mariusz R.Fryckowski

 

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook