21 stycznia 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

Strefa ekonomiczna w każdej gminie

3 min read

Nowe instrumenty wsparcia dla inwestorów oraz zasady funkcjonowania stref ekonomicznych były tematem spotkania, w którym uczestniczyli podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Adam Hamryszczak, wojewoda Mikołaj Bogdanowicz, wiceprezes Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Paweł Lulewicz oraz parlamentarzyści.

Nowa ustawa, która niedługo wejdzie w życie, zmieni podejście do inwestowania na terenie całej Polski. Chcemy to wykorzystać przede wszystkim dla województwa kujawsko-pomorskiego, aby jak najszybciej i jak najlepiej odnaleźć się w nowej sytuacji. Spotykamy się na terenie byłego województwa włocławskiego, ponieważ tutaj należy zrobić jeszcze więcej niż gdzie indziej. Ważne jest aby połączyć działania w ramach nowej ustawy o strefie w każdej gminie z opcją „Mieszkania plus”. Da to dodatkowe argumenty dla przyciągnięcia inwestora i jednocześnie pozwoli pozostać na miejscu mieszkańcom, a także zachęcić do osiedlenia nowych – mówił wojewoda.

Tylko do końca 2026 r. dla wydanych już zezwoleń i decyzji obowiązywała będzie ustawa z dnia 20 października 1994 roku o specjalnych strefach ekonomicznych. Równocześnie trwają konsultacje projektu ustawy o zasadach wspierania nowych inwestycji. Projektowana ustawa tworzy nowy instrument wsparcia dla inwestorów oraz jest realizacją jednego z filarów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju – Kapitału dla Rozwoju. Przygotowana przez Ministerstwo Rozwoju koncepcja zwiększy atrakcyjność inwestycyjną Polski poprzez stworzenie warunków sprzyjających lokowaniu w naszym kraju ambitnych przedsięwzięć, podnoszących konkurencyjność i innowacyjność rodzimej gospodarki.

I właśnie o najważniejszych założeniach nowego programu oraz wpływie projektowanych przepisów na działalność inwestorów prowadzących działalność w SSE na dotychczasowych warunkach rozmawiali zaproszeni na spotkanie do Brześcia Kujawskiego przedsiębiorcy, zainteresowani inwestorzy i samorządowcy.

Zgodnie z tym, co zapowiedział wicepremier Mateusz Morawiecki, Polska będzie jedną wielką strefą inwestycji. Zależy nam na tym, żeby rzeczywiście tak się stało. Nie możemy tkwić w ograniczeniach związanych z poprzednią ustawą, które dotyczyły zarówno kwestii terytorialnych jak i czasowych – chodzi o proces włączania kolejnych terenów do strefy, który nierzadko trwał nawet 20 miesięcy. Ma to bezpośredni wpływ na realizację konkretnych inwestycji – podkreślał gość spotkania, wiceminister Adam Hamryszczak.

Wśród wymienianych korzyści z wprowadzenia nowej ustawy wymieniono to, iż nowa koncepcja oznacza zwolnienia podatkowe na terytorium całej Polski, z zachowaniem zasad dotyczących przeznaczenia terenu. Do tej pory obszar objęty wsparciem wynosił 25 tys. ha czyli 0,08% powierzchni kraju co spowodowało ograniczenia w dostępie do powierzchni inwestycyjnych. Po zmianie wykorzystany zostanie potencjał całego kraju co jest szczególnie ważne dla dużych inwestycji.

O założeniach nowej ustawy w kontekście Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej mówił jej wiceprezes Paweł Lulewicz: PSSE w województwie kujawsko-pomorskim istnieje od 2006 r. i zajmuje powierzchnię 880 ha. Jest to niewiele, ale dzięki nowej ustawie będzie wynosiła tyle, ile powierzchnia całego województwa. To obrazuje pierwszą zmianę jakościową. Kolejna to czas oczekiwania na rozszerzenie granic strefy – wierzymy, że i ta bariera dla inwestowania zostanie zniesiona. Bardzo się cieszę także z rozwoju programu „Mieszkanie plus”, który ma niebagatelne znaczenie dla przyciągania inwestorów i tworzenia nowych miejsc pracy.

Przedstawiono też najważniejsze zadania dla PSSE na najbliższy czas. Wymieniano między innymi konieczność identyfikacji wszystkich dostępnych terenów inwestycyjnych na obszarze będącym w zasięgu oddziaływania Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, analizę terenów pod kątem infrastrukturalnym oraz spotkania z przedsiębiorcami/gminami w zakresie potencjalnych terenów inwestycyjnych.


bydgoszcz.uw.gov.pl

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook