23 stycznia 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

Świadczenia dla rodzin po nowemu

3 min read

O aktualnej sytuacji w województwie i podjętych działaniach w celu usprawnienia wypłat świadczeń w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, w tym świadczeń z programu 500 plus mówili dziś w Toruniu wojewoda MikołajBogdanowicz i dyrektor Wydziału Koordynacji Świadczeń ReginaPolitowicz.

Dotychczas zadania związane z wypłatą świadczeń w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego były w gestii marszałka województwa. Od 1 stycznia 2018 roku, decyzją MRPiPS, zadania te zostały przekazane wojewodzie.

Jak podkreślała dyrektor Wydziału Koordynacji Świadczeń Regina Politowicz – Przygotowania do jego przejęcia i przeprowadzki ponad 30 osób, sprzętu oraz dokumentacji, trwały od września 2017 roku.

W związku z tym, że osoby te wcześniej pracowały w Toruniu postanowiliśmy, że Wydział Koordynacji Świadczeń będzie się mieścił w delegaturze Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Toruniu przy ul. Moniuszki 15-21. Założyliśmy, że kilkaset metrów różnicy miejsca pracy będzie zaakceptowane i rzeczywiście tak było. Zapewniliśmy  pracownikom przejętym od marszałka dobre warunki pracy jeszcze w roku 2017 – mówił wojewoda.

Niestety odziedziczyliśmy także przeszło 12 tysięcy zaległych spraw. Taka ilość decyzji do wydania – to bardzo dużo. Biorąc pod uwagę, że średnio miesięcznie wpływa do wydziału 1000 nowych spraw, które należy rozpatrywać, oprócz tych zaległych powoduje, że ten czas oczekiwania w najbliższym jeszcze czasie na pewno nie będzie krótki – zaznaczył wojewoda i od razu podkreślił, że mając świadomość, jak wiele osób jest zniecierpliwionych terminem wydania decyzji, naszym głównym celem jest usprawnienie całego procesu i szybsze wydawanie decyzji związanych z wydawaniem świadczeń m. in.  500 plus i świadczeń rodzinnych dla osób które mają część rodziny za granicą.

Sytuację utrudnia wypłata świadczeń w przypadku, gdy członek rodziny pracuje zagranicą. Wydanie decyzji wiąże się z dodatkowymi zadaniami, jak chociażby porównanie sytuacji w innych krajach, sprawdzeniem czy dana osoba korzysta z tych świadczeń, jak kształtują się tam dochody oraz kwestią wypłacenia wyrównań. To wszystko jest trudnym zadaniem administracyjnym, dodatkowo kontakty międzynarodowe związane są z kwestią tłumaczeń, długością obiegu dokumentów, co wpływa na opóźnienia w wydawaniu decyzji.

Są trzy obszary na  których się skoncentrowaliśmy. Po pierwsze w celu  usprawnienia wydawania decyzji zwiększono liczbę kierowników z jednego do dwóch, co wiąże się z szybszym dotarciem klienta do osoby wydającej ostateczną decyzję. Druga kwestia związana jest z rozwiązaniami informatycznymi, która jeszcze jest dużą słabością, ale systematycznie je poprawiamy. Dotychczas wszystko praktycznie było robione ręcznie, co w  dzisiejszych czasach jest nie do pomyślenia. Wprowadzamy stopniowo nowe rozwiązania, tak, żeby nie sparaliżować pracy urzędu. Trzecia sprawa, na którą kładziemy nacisk, to współpraca z samorządami, w kwestii kontaktów ze świadczeniobiorcami. Postanowiliśmy poprosić samorządy o kompletowanie wniosku pod względem tylko i wyłącznie formalnym,  fizycznie decyzje będzie wydawać urząd wojewódzki. W efekcie kontakt bezpośredni danej osoby z urzędnikiem w gminie spowoduje, że wiele wątpliwości będzie wyjaśnionych już przy pierwszym kontakcie – dodał.

Podsumowując wojewoda zaznaczył że, zdaje sobie sprawę z problemów w zakresie realizacji zadania i podkreślił, że odpowiedzialnie przyjmujemy na siebie ciężar jego realizacji. Zrobimy wszystko, żeby przyspieszyć wypłacanie świadczeń, mimo tego, że odziedziczyliśmy po poprzedniej administracji zbyt duże zaległości, aby tą sprawę można było szybko w tej chwili załatwić.


bydgoszcz.uw.gov.pl

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook