27 lipca 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNO INFORMACYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

Światowy Dzień Kosmosu i Różnorodności Kulturowej

3 min read

Firma Lockhed Martin Corporation, zajmująca się szeroko pojmowaną eksploatacją przestrzeni kosmicznej, wyszła z inicjatywą o ustanowienie Święta Kosmosu.

Pomysł ten spodobał się przedstawicielom NASA. Ideą święta jest dotarcie do szerokiej liczby odbiorców oraz zachęcenie ich do poznawania i zgłębiania tajemnic Kosmosu.

Światowy Dzień Kosmosu ustanowiony został również, aby upamiętnić wydarzenia związane z odkrywaniem przestrzeni kosmicznej. Filozofowie nazywają Wszechświatem wszystkie obiekty materialne oraz energię, która nas otacza.

Dla naukowców Wszechświatem jest czasoprzestrzeń wraz z jej fizycznymi elementami, którą możemy obserwować, np. przy pomocy teleskopów. Wiek Kosmosu szacowany jest na około 13,7 miliardów lat, a jego powstanie było następstwem Wielkiego Wybuchu.

Średnica Wszechświata to 93 miliardy lat świetlnych. Niezależne obserwacje potwierdziły tezę Wielkiego Wybuchu i jego następstwa, czyli m.in. rozwój Kosmosu.

Naukowcy stwierdzili również, że zjawisko ekspansji Wszechświata stale przyspiesza, a materia i energia, którą możemy zaobserwować ma całkowicie inny kształt. Grawitacja jest siłą, która dominuje w odległościach kosmologicznych.

Obecnie wiemy, że Wszechświat ma trzy wymiary przestrzenne i jeden czasowy. Przyjęta jest również teza, że istnieje tylko “nasz” Wszechświat, aczkolwiek niektórzy wierzą w to, że jest on jednym z wielu “wszechświatów”, zawierających się w jednym zbiorze, nazywanym wieloświatem. Hipotez dotyczących powstania i budowy Wszechświata jest wiele, jednakże większość z nich zakłada, że został on stworzony przy pomocy bóstwa. Z biegiem lat, naukowcy po kolei rozprawiali się z błędnymi teoriami, dotyczącymi narodzin i budowy Kosmosu, oraz dzięki rozwijającej się technologii mogli udowodnić swe hipotezy.

Obecne modele Wszechświata wzorują się na teorii względności. Kosmos, pomimo rozwijającej się technologii i pragnieniu ciągłego zgłębiania jego tajemnic, nieustannie zdumiewa i zachwyca kosmologów na całym świecie. Według współczesnej wiedzy – prawa fizyki i stałe fizyczne – decydujące o ewolucji Wszechświata, nie zmieniały się przez cały czas jego istnienia. Pozostałe siły: elektromagnetyzm, oddziaływanie silne i oddziaływanie słabe, mają dominujące znaczenie w małych odległościach. Czasoprzestrzeń jest gładką i spójną rozmaitością, a jej średnia krzywizna jest bardzo mała, co oznacza, że w dużej skali jej geometria jest w przybliżeniu euklidesowa.

****

Światowy Dzień Różnorodności Kulturowej.

Kładąc nacisk na potrzebę wzmocnienia potencjału kultury jako środka, który pomaga osiągnąć dobrobyt, zrównoważony rozwój i globalne pokojowe współistnienie, Zgromadzenie Ogólne ONZ ustanowiło 20 grudnia 2002 roku, dzień  – 21 maja – Światowym Dniem Różnorodności Kulturowej – w Trosce o Dialog i Rozwój (rezolucja 57/249).

Celem edukacji międzykulturowej jest wzajemne wzbogacanie się kultur większości i mniejszości – nie powinny one istnieć obok siebie, lecz współistnieć ze sobą. Jest to pedagogika „spotykania się kultur”. Jej istotę oddaje maksyma: czego ja nauczyć się mogę od innych kultur i czego ludzie innych kultur nauczyć się mogą ode mnie.

Celem tego Święta jest też przeciwdziałanie powstawaniu i funkcjonowaniu stereotypów, uprzedzeń etnicznych, narodowych, religijnych, na budowanie mostów i podejmowanie wspólnych przedsięwzięć służyłyby wychowaniu w duchu otwartości, tolerancji, wzajemnego szacunku oraz zmiany odniesień w stosunku do „obcego”. W tym dniu organizowanych jest wiele wystaw i koncertów w siedzibie UNESCO, oraz w wielu placówkach kulturalnych w Paryżu, kilkadziesiąt wydarzeń festiwalowych odbywa się w krajach członkowskich ONZ między innymi : Chinach, Kanadzie, Maroku, we Włoszech, Polsce i w krajach Ameryki Łacińskiej.

Naród polski składa się z różnych kultur. W zależności, gdzie pojedziemy, w naszym kraju widać różnice kulturowe w wielu regionach, inaczej jest na Śląsku , inaczej jest na Pomorzu a jeszcze inaczej jest na Podhalu.

Agnieszka Krizel

Ilustracje: Internet

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook