sob. Lip 4th, 2020

Świetlana przyszłość gospodarstw opiekuńczych w POWIECIE TUCHOLSKIM

1 min read

Gospodarstwa opiekuńcze to forma gospodarowania polegająca na łączeniu działalności rolniczej z opieką nad osobami potrzebującymi wsparcia często osobami starszymi czy niepełnosprawnymi intelektualnie lub ruchowo.

Najważniejszą cechą charakterystyczną tych gospodarstw jest wykorzystywanie potencjału gospodarstwa rolnego do prowadzenia działań o charakterze terapeutycznym, opiekuńczym i integracyjnym celem włączenia społecznego osób przebywających w danym gospodarstwie opiekuńczym. W powstanie i prowadzenie gospodarstwa opiekuńczego powinny być zaangażowane osoby prowadzące działalność rolniczą lub osoby będące domownikami tych gospodarstw.

Gospodarstwa opiekuńcze mogą świadczyć usługi dla bardzo różnych grup wymagających wsparcia. Doświadczenia krajów zachodnich wskazują, że terapia prowadzona
w gospodarstwach rolnych może mieć pozytywny wpływ m.in. na:

  • – osoby starsze, wymagające opieki, terapii, rehabilitacji, zajęć integracyjnych ze względu na wiek,
  • – osoby niepełnosprawne, z różnymi rodzajami niepełnosprawności np. związane
    z trudnościami w poruszaniu się,
  • – osoby chorujące psychicznie,
  • – osoby walczące z uzależnieniami,
  • – osoby wymagające reintegracji społecznej np. ze względu na fakt opuszczenia zakładu karnego, długotrwale pozostawanie bez pracy.

Kwestie działania gospodarstw omawia Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi, Pani Anna Toby, również w kontekście mieszkań, które pojawią się w nowej jednostce, a która właśnie powstaje w miejscu dawnego domu dziecka w Tucholi.


(red.)