29 listopada 2020

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

Szczepionki jeszcze nie ma, ale paragrafy nowe już są…

4 min read

Jesteśmy świadkami wyjątkowej sytuacji, czegoś podobnego nie było nawet za czasów niesławnej „komuny”.  Miliony które głosowały na tych ludzi mają prawo do wiedzy, która przykrywana jest inną aferą. Porozmawiajmy o szczepionkach, których jeszcze nie ma, ale kiedy się pojawią…

Na topie wyrok TK w sprawie aborcji eugenicznej, a o szczepieniach cisza. Zastanówmy się przez chwilę, czy władza ma nas za kompletnych idiotów? Oni już wygrali, chyba że…
.
Dziennik Ustaw, Warszawa, 20 października 2020 r. Poz. 1845.
.
Art. 36.
1.22) Wobec osoby, która nie poddaje się obowiązkowi szczepienia, badaniom sanitarno-epidemiologicznym, zabiegom sanitarnym, kwarantannie lub izolacji obowiązkowej hospitalizacji, a u której podejrzewa się lub rozpoznano chorobę szczególnie niebezpieczną i wysoce zakaźną, stanowiącą bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia innych osób, może być zastosowany środek przymusu bezpośredniego polegający na przytrzymywaniu, unieruchomieniu lub przymusowym podaniu leków.
.
2. O zastosowaniu środka przymusu bezpośredniego decyduje lekarz lub felczer, który określa rodzaj zastosowanego środka przymusu bezpośredniego oraz osobiście nadzoruje jego wykonanie przez osoby wykonujące zawody medyczne. Każdy przypadek zastosowania środka przymusu bezpośredniego odnotowuje się w dokumentacji medycznej.
.
3. Lekarz lub felczer może zwrócić się do Policji, Straży Granicznej lub Żandarmerii Wojskowej o pomoc w zastosowaniu środka przymusu bezpośredniego. Udzielenie pomocy następuje pod warunkiem wyposażenia funkcjonariuszy lub żołnierzy w środki chroniące przed chorobami zakaźnymi przez tego lekarza lub felczera.
.
4. Przed zastosowaniem środka przymusu bezpośredniego uprzedza się o tym osobę, wobec której środek przymusu bezpośredniego ma być zastosowany, i fakt ten odnotowuje się w dokumentacji medycznej. Przy wyborze środka przymusu bezpośredniego należy wybierać środek możliwie dla tej osoby najmniej uciążliwy, a przy stosowaniu środka przymusu bezpośredniego należy zachować szczególną ostrożność i dbałość o dobro tej osoby.
.
5. Przymus bezpośredni polegający na unieruchomieniu może być stosowany nie dłużej niż 4 godziny. W razie potrzeby stosowanie tego przymusu może być przedłużone na następne okresy 6-godzinne, przy czym nie dłużej niż 24 godziny łącznie.
.
6. Przytrzymywanie jest doraźnym, krótkotrwałym unieruchomieniem osoby z użyciem siły fizycznej.
.
7. Unieruchomienie jest dłużej trwającym obezwładnieniem osoby z użyciem pasów, uchwytów, prześcieradeł lub kaftana bezpieczeństwa.
.
8. Przymusowe podanie leku jest doraźnym lub przewidzianym w planie postępowania leczniczego wprowadzeniem leków do organizmu osoby – bez jej zgody.
.
Art. 44a.26)
.
1. Jeżeli użycie innych sił i środków jest niemożliwe lub może okazać się niewystarczające, Minister Obrony Narodowej może przekazać do dyspozycji Głównego Inspektora Sanitarnego lub wojewody, na którego obszarze podejmowane są działania związane ze stanem zagrożenia epidemicznego, stanem epidemii albo w razie niebezpieczeństwa szerzenia się zakażenia lub choroby zakaźnej, które może stanowić zagrożenie dla zdrowia publicznego, w szczególności wystąpienia choroby szczególnie niebezpiecznej lub wysoce zakaźnej, pododdziały lub oddziały Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, wraz ze skierowaniem ich do wykonywania zadań z tym związanych.
*

Komentarz prawnika

*
Kancelaria Adwokacka Magdalena Wilk
W oczekiwaniu na publikację w Dzienniku Ustaw nowych pomysłów naszego dzielnego rządu na walkę z 👑, krótki komentarz.
Tak – tak brzmi art. 36 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.
.
Nie – to nie jest zmiana przepchnięta pod osłoną zamieszania wokół ostatniego wyroku „Trybunału Konstytucyjnego”. Ten przepis tak brzmi, z małymi zasadami nieistotnymi co do meritum, od początku istnienia ustawy, tj. od 1.01.2009 r.
Nie – to nie jest podstawa do przymusowego szczepienia. Środki przymusu bezpośredniego to: przetrzymywanie (doraźne, krótkotrwałe unieruchomienie osoby z użyciem siły fizycznej), unieruchomienie (dłużej trwające obezwładnienie osoby z użyciem pasów, uchwytów, prześcieradeł lub kaftana bezpieczeństwa) lub przymusowe podanie leku. Leku, a szczepienie nie jest lekiem, bo szczepionka ma służyć sztucznym uodpornieniu przeciwko chorobie (art. 2 pkt 26), a nie leczeniu.
.
Nie wietrzmy spisku, gdzie akurat go nie ma. Aczkolwiek dziś art. 36 nabiera jakby innego wymiaru…
.
„Gdy dla tymczasowego bezpieczeństwa zrezygnujemy z podstawowych wolności, nie będziemy mieli ani jednego, ani drugiego” Benjamin Franklin.
.
Uwaga! To jest tylko komentarz do poniższej informacji! Nie rozpoczynam dyskusji o przymusie szczepień i jego podstawach prawnych! W toku jest procedowanie nad zmianami w ustawie, może być różnie…
.
Nie wypowiadam się przed opublikowaniem przepisów w Dzienniku Ustaw!

(mrf.)
Źródło: dziennikustaw.gov.pl
Mirek J.
FB
Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook