24 stycznia 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

Szkolenia pracowników kolei w związku z zagrożeniami terrorystycznymi

2 min read

SONY DSC

Ataki terrorystyczne, do których dochodzi w ostatnim czasie na świecie, powodują że nie tylko przed Policją, ale całym społeczeństwem stoją nowe wyzwania i obowiązki. Z tego też powodu policjant ze Sztabu Policji KWP w Bydgoszczy oraz policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Toruniu na prośbę dyrekcji Kujawsko-Pomorskiego Zakładu Przewozów Regionalnych „Przewozy Regionalne” Sp. z o.o. uczestniczyli w organizowanych przez przewoźnika szkoleniach.

Zadaniem wystąpień policjantów skierowanych do pracowników spółki było omówienie zachowania się w sytuacjach kryzysowych, w tym w przypadku wystąpienia zdarzeń o charakterze terrorystycznym. Ponadto prelekcje miały także na celu wypracowanie dobrych praktyk i podniesienie poziomu wiedzy uczestników w zakresie zapobiegania i reagowania w przypadku wystąpienia ataków terrorystycznych, jak i również podczas wystąpienia innych zagrożeń mogących nas spotkać w każdej sferze życia, gdzie prawidłowe zachowania i reakcje mają jeden cel – przeżycie.

Wyjaśniono między innymi jak się zachować:

– w sytuacji zagrożenia, podając przykłady co może być sygnałem ostrzegającym o niebezpieczeństwie,

– po otrzymaniu informacji o podłożeniu lub groźbie podłożenia ładunku wybuchowego oraz w przypadku ujawnienia przedmiotu niebezpiecznego (niewybuchy, niewypały) lub urządzenia wybuchowego,

– podczas ogłoszenia ewakuacji w miejscu pracy (zasada bezwzględnego opuszczania pomieszczeń, pojazdów, zabieranie przy tym rzeczy osobistych – torebki, bagaże itp.),

– po otrzymaniu przesyłki, której zawartość wydaje się podejrzana,

– w czasie sytuacji zakładniczej oraz podjętej w związku z powyższym operacji antyterrorystycznej.

W spotkaniach, których łącznie odbyło się 39 udział wzięło 378 pracowników kolei.


kujawsko-pomorska.policja.gov.pl

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook